23
sty

0

PRO CIVIS partnerem projektu Bio4HUMAN

PRO CIVIS jest jednym z 10 europejskich partnerów konsorcjum podejmujących współpracę  na rzecz poszukiwania biogospodarczych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami stałymi, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach humanitarnych. Współpraca ta będzie realizowana w ramach projektu Bio4HUMAN finansowanego środkami Horyzontu Europa.

02
cze

0

BioGoLocal

“Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” to nazwa nowego projektu, który Fundacja PRO CIVIS będzie realizowała pomiędzy czerwcem 2023 a majem 2024 wspólnie z partnerem norweskim – firmą Ressurs & Miljø AS z Oslo. Akronim projektu to „BioGoLocal”. Działania projektowe będą adresowane do przedstawicieli władz i struktur lokalnych Regionu Świętokrzyskiego. Norwescy i polscy eksperci […]

06
lut

0

BioBoosters – boosting the circular transition

NAZWA PROJEKTU: BioBoosters – Boosting the circular transition   CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.01.2023 R. – 31.12.2025 R. BUDŻET: € 2 788 365 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU: Interreg – Baltic Sea Region 2021-2027 PARTNERZY: JAMK Uniwersytet Nauk Stosowanych (Lider), Finlandia Paper Province, Szwecja Biofuel Region, Szwecja Region Planistyczny Vidzeme (Vidzeme Planning Region), Łotwa Estoński Uniwersytet Przyrodniczy, Estonia Witeno, […]

04
sie

0

Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna

Od 2020 roku Fundacja Pro Civis prowadzi we własnym laboratorium prace badawcze na skalę półprzemysłową dotyczące energetyki odnawialnej w zakresie integrowania różnych źródeł OZE w celu zapewnienia zasilania domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych czy podmiotów gospodarczych w systemie off-grid (bez korzystania z zasobów energii i linii energetycznych będących w dyspozycji energetyki konwencjonalnej). Prace dotyczą różnych źródeł […]

04
sie

0

Rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe

W ramach partnerstwa na rzecz kaskadowej ekstrakcji biomasy i wykorzystując swój potencjał techniczny i technologiczny oraz odpowiednie zaplecze naukowe i dydaktyczne Fundacja wraz z partnerami biznesowymi i przy współpracy z Uniwersytetami oraz Politechnikami, prowadzi prace nakierowane na rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe dla studentów kierunków bio, wykorzystując do tego swoje demonstracyjne linie badawcze i […]

13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu 2020r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Wspólnie z Uniwersytetami z Bolonii, Barcelony, Paryża i Stuttgartu oraz kilkoma innymi podmiotami międzynarodowymi Fundacja realizuje finansowany ze środków BBI JU projekt „BIObec – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki” ( https://biobec.eu/ ). W ramach projektu „BIObec” zaplanowano ustanowienie w Europie sześciu wzorcowych Centrów Bio-edukacji (BIObec) mających na celu efektywną […]

12
paź

0

ConnectedByBiobord

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy […]

22
mar

0

RDI2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy […]

03
sty

0

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – program edukacji obywatelskiej

Projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie” skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Obejmował on szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej oraz związanych z nim zagadnień wielokulturowości i różnorodności polskiego społeczeństwa. Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia była realizacja inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym. Projekt […]

Page 1 of 3