06
lut

0

BioBoosters – boosting the circular transition

NAZWA PROJEKTU: BioBoosters – Boosting the circular transition   CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.01.2023 R. – 31.12.2025 R. BUDŻET: € 2 788 365 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU: Interreg – Baltic Sea Region 2021-2027 PARTNERZY: JAMK Uniwersytet Nauk Stosowanych (Lider), Finlandia Paper Province, Szwecja Biofuel Region, Szwecja Region Planistyczny Vidzeme (Vidzeme Planning Region), Łotwa Estoński Uniwersytet Przyrodniczy, Estonia Witeno, […]

04
sie

0

Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna

Od 2020 roku Fundacja Pro Civis prowadzi we własnym laboratorium prace badawcze na skalę półprzemysłową dotyczące energetyki odnawialnej w zakresie integrowania różnych źródeł OZE w celu zapewnienia zasilania domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych czy podmiotów gospodarczych w systemie off-grid (bez korzystania z zasobów energii i linii energetycznych będących w dyspozycji energetyki konwencjonalnej). Prace dotyczą różnych źródeł […]

04
sie

0

Pole doświadczalne

W 2021 roku Fundacja Pro Civis uruchomiła własne pole doświadczalne gdzie prowadzone są prace badawcze dotyczące rolnictwa zrównoważonego, bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym i w otoczeniu gospodarstw rolnych, technik i technologii uprawy ograniczających oddziaływanie zmian klimatu na poziom i jakość produkcji rolniczej oraz ograniczających oddziaływanie rolnictwa na zmiany klimatyczne i intensywność wykorzystania zasobów naturalnych (odnawialnych i […]

04
sie

0

Rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe

W ramach partnerstwa na rzecz kaskadowej ekstrakcji biomasy i wykorzystując swój potencjał techniczny i technologiczny oraz odpowiednie zaplecze naukowe i dydaktyczne Fundacja wraz z partnerami biznesowymi i przy współpracy z Uniwersytetami oraz Politechnikami, prowadzi prace nakierowane na rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe dla studentów kierunków bio, wykorzystując do tego swoje demonstracyjne linie badawcze i […]

04
sie

0

Kaskadowa ekstrakcja biomasy

Fundacja Pro Civis jest liderem partnerstwa naukowo – biznesowego zajmującego się kaskadową ekstrakcją biomasy (ekstrakcja mechaniczna, wodna i parą wodną, alkoholowa i chemiczna, nadkrytyczne CO2, fermentacja i ekstrakcja związków aktywnych chemicznie wytworzonych w procesie fermentacji oraz termiczną rafinacją biomasy, w tym procesy pirolizy). Prowadzone prace studialne, badawcze i innowacyjne wdrożenia nakierowane są na optymalizację wykorzystania […]

13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu 2020r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Wspólnie z Uniwersytetami z Bolonii, Barcelony, Paryża i Stuttgartu oraz kilkoma innymi podmiotami międzynarodowymi Fundacja realizuje finansowany ze środków BBI JU projekt „BIObec – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki” ( https://biobec.eu/ ). W ramach projektu „BIObec” zaplanowano ustanowienie w Europie sześciu wzorcowych Centrów Bio-edukacji (BIObec) mających na celu efektywną […]

12
paź

0

ConnectedByBiobord

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy […]

13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja […]

22
mar

0

RDI2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy […]

Page 1 of 3