31
sie

0

BioGoLocal

Znamy już szczegółowy program szkoleń oraz ramowy program warsztatów realizowanych w projekcie „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” (październik i listopad 2023 r.)! Polscy i norwescy eksperci – praktycy oraz naukowcy renomowanych uczelni przedstawią istotę i szanse rozwojowe dla powiatów i gmin zainteresowanych maksymalnym wykorzystaniem potencjału biogospodarki. Proponujemy zajęcia o charakterze teoretycznym […]

25
sie

0

Raport dotyczący biogospodarczego potencjału Polski

Fundacja PRO CIVIS, będąca członkiem europejskiego Konsorcjum BIC Bio-based Industries, jest  zaangażowana w działania kształtujące polska biogospodarkę. Z radością informujemy o naszym udziale w przygotowaniu ważnego raportu analizującego polski potencjał biogospodarczy. Zespół PRO CIVIS, wraz z międzynarodowymi partnerami, analizował  możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów odnawialnych i rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Współpracując z ekspertami z różnych sektorów, […]

02
cze

0

BioGoLocal

“Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” to nazwa nowego projektu, który Fundacja PRO CIVIS będzie realizowała pomiędzy czerwcem 2023 a majem 2024 wspólnie z partnerem norweskim – firmą Ressurs & Miljø AS z Oslo. Akronim projektu to „BioGoLocal”. Działania projektowe będą adresowane do przedstawicieli władz i struktur lokalnych Regionu Świętokrzyskiego. Norwescy i polscy eksperci […]

23
sty

0

Międzynarodowa szansa dla świętokrzyskiej biogospodarki

Wraz z początkiem stycznia 2023 roku rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu „BioBoosters – boosting the circular transition”. Polskim podmiotem w tym projekcie jest kielecka Fundacja PRO CIVIS ( www.procivis.org.pl ). Podstawowym celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców działających już, bądź dopiero zamierzających działać – w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach projektu […]

04
cze

0

ARTYKUŁY NAUKOWE

W 2022 roku wraz z zespołami naukowymi wspierającymi Fundację jako recenzenci i rada naukowa, uruchomiono podstronę internetową publikująca artykułu naukowe i popularno naukowe https://www.procivis.org.pl/category/artykuly-naukowe/ dotyczące Zarządzania i Transferu Wiedzy, Biogospodarki,  Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Bio-cyrkularności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Bioróżnorodności oraz ochrony roślin z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (rolnictwo regionalne, tradycyjne i ekologiczne). Podstrona prowadzona jest […]

02
mar

0

Analiza potrzeb i oczekiwań w biogospodarce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety on-line mającej na celu diagnozę potrzeb, szans i oczekiwań odnośnie do kształtu przyszłych Centrum Bioedukacji w Polsce. Jest to kolejny etap realizowanego projektu „BioBEC – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres (BBEC) to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges”. Czym jest […]

13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu 2020r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego […]

Page 1 of 3