23
sty

0

Międzynarodowa szansa dla świętokrzyskiej biogospodarki

Wraz z początkiem stycznia 2023 roku rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu „BioBoosters – boosting the circular transition”. Polskim podmiotem w tym projekcie jest kielecka Fundacja PRO CIVIS ( www.procivis.org.pl ). Podstawowym celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców działających już, bądź dopiero zamierzających działać – w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach projektu […]

04
cze

0

ARTYKUŁY NAUKOWE

W 2022 roku wraz z zespołami naukowymi wspierającymi Fundację jako recenzenci i rada naukowa, uruchomiono podstronę internetową publikująca artykułu naukowe i popularno naukowe https://www.procivis.org.pl/category/artykuly-naukowe/ dotyczące Zarządzania i Transferu Wiedzy, Biogospodarki,  Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Bio-cyrkularności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Bioróżnorodności oraz ochrony roślin z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (rolnictwo regionalne, tradycyjne i ekologiczne). Podstrona prowadzona jest […]

02
mar

0

Analiza potrzeb i oczekiwań w biogospodarce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety on-line mającej na celu diagnozę potrzeb, szans i oczekiwań odnośnie do kształtu przyszłych Centrum Bioedukacji w Polsce. Jest to kolejny etap realizowanego projektu „BioBEC – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres (BBEC) to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges”. Czym jest […]

13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu 2020r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Wspólnie z Uniwersytetami z Bolonii, Barcelony, Paryża i Stuttgartu oraz kilkoma innymi podmiotami międzynarodowymi Fundacja realizuje finansowany ze środków BBI JU projekt „BIObec – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki” ( https://biobec.eu/ ). W ramach projektu „BIObec” zaplanowano ustanowienie w Europie sześciu wzorcowych Centrów Bio-edukacji (BIObec) mających na celu efektywną […]

12
paź

0

ConnectedByBiobord

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy […]

13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja […]

Page 1 of 3