08
kw.

0

REAKTYWACJA – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – ŚCITT

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w dniu 7 kwietnia 2022 r. rozpoczyna pierwszy nabór w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez […]

02
mar

0

Analiza potrzeb i oczekiwań w biogospodarce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety on-line mającej na celu diagnozę potrzeb, szans i oczekiwań odnośnie do kształtu przyszłych Centrum Bioedukacji w Polsce. Jest to kolejny etap realizowanego projektu „BioBEC – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres (BBEC) to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges”. Czym jest […]

13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Rozwój biogospodarki i jej łańcuchów wartości wymaga nowych umiejętności, podejść edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych w celu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Celem projektu BIOBEC jest opracowanie całościowych ram dla wielopoziomowych ośrodków edukacji z zakresu biogospodarki (BBEC), wystarczająco elastycznych, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego go ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym i […]

12
paź

0

ConnectedByBiobord

ConnectedByBiobord to projekt będący rozszerzeniem projektu RDI2CluB, którego celem było wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich w Regionie Morza Bałtyckiego. ConnectedByBiobord opiera się na rozwiązaniach RDI2CluB, czyli Wspólnych Planach Działania oraz platformie Biobord, zaprojektowanej dla międzynarodowej współpracy innowacyjnej. Regiony docelowe projektu ConnectedByBiobord to Finlandia Środkowa (Finlandia), Inland (Norwegia), Województwo […]

13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja […]

06
lut

0

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi modyfikacji strony internetowej Fundacji

W związku z realizacją międzynarodowego projektu pt. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” /RDI2CluB/, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to […]

Page 1 of 2