13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Rozwój biogospodarki i jej łańcuchów wartości wymaga nowych umiejętności, podejść edukacyjnych i rozwiązań organizacyjnych w celu świadczenia usług edukacyjnych i szkoleniowych. Celem projektu BIOBEC jest opracowanie całościowych ram dla wielopoziomowych ośrodków edukacji z zakresu biogospodarki (BBEC), wystarczająco elastycznych, aby odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby przemysłu i otaczającego go ekosystemu na poziomie lokalnym, regionalnym i […]

12
paź

0

ConnectedByBiobord

ConnectedByBiobord to projekt będący rozszerzeniem projektu RDI2CluB, którego celem było wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich w Regionie Morza Bałtyckiego. ConnectedByBiobord opiera się na rozwiązaniach RDI2CluB, czyli Wspólnych Planach Działania oraz platformie Biobord, zaprojektowanej dla międzynarodowej współpracy innowacyjnej. Regiony docelowe projektu ConnectedByBiobord to Finlandia Środkowa (Finlandia), Inland (Norwegia), Województwo […]

13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja […]

06
lut

0

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi modyfikacji strony internetowej Fundacji

W związku z realizacją międzynarodowego projektu pt. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” /RDI2CluB/, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to […]

17
paź

0

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania finansowego Projektem RDI2CluB

W związku z przystąpieniem do realizacji międzynarodowego projektu pt. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” /RDI2CluB/, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation […]

18
sty

0

1 marca 2017 r. rusza projekt dotacyjny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu!

Dnia 6 grudnia 2016 roku Fundacja Pro Civis podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Piszu do września 2019 roku. W ramach projektu Fundacja współpracuje ściśle z Zespołem Szkół […]

Page 1 of 2