23
sty

0

PRO CIVIS partnerem projektu Bio4HUMAN

PRO CIVIS jest jednym z 10 europejskich partnerów konsorcjum podejmujących współpracę  na rzecz poszukiwania biogospodarczych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami stałymi, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach humanitarnych. Współpraca ta będzie realizowana w ramach projektu Bio4HUMAN finansowanego środkami Horyzontu Europa.