04
sie

0

Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna

Od 2020 roku Fundacja Pro Civis prowadzi we własnym laboratorium prace badawcze na skalę półprzemysłową dotyczące energetyki odnawialnej w zakresie integrowania różnych źródeł OZE w celu zapewnienia zasilania domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych czy podmiotów gospodarczych w systemie off-grid (bez korzystania z zasobów energii i linii energetycznych będących w dyspozycji energetyki konwencjonalnej). Prace dotyczą różnych źródeł energii typu OZE oraz ich integracji dla zapewnienia ciągłości dostaw (24/7) zgodnych z oczekiwaniami odbiorców, stabilnego napięcia (230V) i częstotliwości (50Hz). Rozpoczęto też prace nad tematyką efektywność energetycznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na optymalizację potrzeb cieplnych obiektów, źródeł zasilania w energię do ogrzewania i wysokosprawne moduły grzewcze dla energii cieplnej.