02
cze

0

BioGoLocal

“Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” to nazwa nowego projektu, który Fundacja PRO CIVIS będzie realizowała pomiędzy czerwcem 2023 a majem 2024 wspólnie z partnerem norweskim – firmą Ressurs & Miljø AS z Oslo. Akronim projektu to „BioGoLocal”.

Działania projektowe będą adresowane do przedstawicieli władz i struktur lokalnych Regionu Świętokrzyskiego. Norwescy i polscy eksperci przedstawią istniejące dobre praktyki w zakresie funkcjonowania biogospodarki na poziomie lokalnym. Wspólnie z władzami powiatowymi i gminnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami wypracowane zostaną w ramach BioGoLocal nowe rozwiązania koncepcyjne dla skutecznego wdrażania modeli biogospodarczych na poziomie lokalnym.

Celem projektu jest zidentyfikowanie skutecznych powiązań pomiędzy inicjatywami o charakterze strategicznym, programowym i politycznym, a podejmowaniem działalności gospodarczej przez nowe podmioty w takich bioekonomicznych zakresach, jak w szczególności: procesy biorafinacji (biowęgiel, biogas), leśnictwo i produkty drzewne, energia odnawialna. Zakłada się, że wypracowane koncepcje będą stanowiły jednocześnie rodzaj innowacji procesowych maksymalizujących lokalne korzyści z działań o charakterze biogospodarczym.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).