16
maj

0

Konferencja „Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”

Ponad 250 pasjonatów zielonej transformacji gospodarczej i społecznej wzięło udział w dniu 15 maja 2024 r. w finałowej konferencji polsko – norweskiego projektu „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”. Wśród uczestników znaleźli się samorządowcy, pracownicy naukowi, przedstawiciele ośrodków doradztwa rolniczego, dyrekcji lasów państwowych oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, eksperci z instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, społecznicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Wśród wiodących tematów wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych znalazły się zagadnienia rozwoju struktur terytorialnych z wykorzystaniem biogospodarki obiegu zamkniętego, optymalizowania gospodarczego wykorzystania biomasy oraz wsparcia dla  regionalnych i lokalnych inicjatyw biogospodarczych w ramach krajowych i europejskich programów finansowych.

Zaprezentowane zostały także dobre praktyki norweskie w takich zakresach jak właściwa identyfikacja zasobów biologicznych, wsparcie dla inicjatyw o charakterze strategicznym i planistycznym oraz tworzenie podstaw i warunków do działań innowacyjnych.

Zarówno konferencja, jak i cały projekt stanowią konkretny przyczynek do pragmatycznego wdrażania w Polsce biogospodarczych założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Konferencja stanowiła merytoryczne podsumowanie eksperckiego projektu „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”, finansowanego ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”). Projekt był realizowany przez konsorcjum Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z Kielc oraz firmy Ressurs og Miljø AS z Oslo.

 

Prezentacja Konferencji, galeria zdjęć oraz raport BioGoLocal dostępne poniżej:

Prezentacja Konferencji

Galeria zdjęć

Raport BioGoLocal

 

Nagrania z konferencji dostępne w serwisie YouTube:

Udostępniane przez Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS utwory w postaci elektronicznej są chronione prawem autorskim. Majątkowe prawa autorskie do utworów przysługują wyłącznie Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS, ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie ich fragmentów lub całości czy prezentowanie jako swoich. Możliwe jest jednak korzystanie z utworów na prawach cytatu – podając autora cytowanych treści w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawa gatunku twórczości, jak również w ramach innych form dozwolonego użytku wskazanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i  prawach pokrewnych Dz.U. 2022.2509 t.j. z dnia 2022.12.06.