24
lis

0

Warsztaty BioGoLocal

  • W jaki modelowy sposób władze lokalne, przedsiębiorcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego powinni współpracować na rzecz rozwoju lokalnych hubów biogospodarczych?
  • Jak zmaksymalizować korzyści dla społeczności lokalnych i regionalnych dzięki działaniom rozwijającym biogospodarkę?
  • Czy władze i administracja lokalna mogą / powinny mieć wpływ na poziom innowacyjności lokalnych biogospodarek?
  • Kto powinien być odpowiedzialny za mapowanie lokalnych potrzeb na w zakresie edukacji i umiejętności niezbędnych dla zielonej transformacji?
  •  Jak powiązać sieciowo lokalne i regionalne inicjatywy o charakterze strategicznym, programowym, politycznym i administracyjnym – celem powstawaniem nowych przedsiębiorstw działających w sektorach kluczowych dla Europejskiego Zielonego Ładu?

Na takimi i zbliżonymi tematycznie zagadnieniami pracowali w dniach 20 – 23.11.2023 r. uczestnicy polsko – norweskich warsztatów BioGoLocal z powiatów starachowickiego (biogospodarka leśno – drzewna) i sandomierskiego (biogospodarka rolno – spożywcza).

Narzędziami pracy były m.in. analiza SWOT oraz elementy kreacji za pomocą Design Thinking. Wsparcie teoretyczne zapewnili profesorowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz eksperci – praktycy polscy i norwescy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywną postawę i merytoryczne dyskusje. Finalne efekty prac warsztatowych, wsparte o podstawy teoretyczne, zaprezentujemy już wkrótce w ramach publikacji – raportu „Implementing Bioeconomy in Practice at Local Level”.

Kolejnym etapem projektu BioGoLocal będzie wyjazd studyjny przedstawicieli władz samorządowych i przedsiębiorców do Norwegii (styczeń 2024 r.). Już teraz zapraszamy także na polsko – norweską konferencję finałową BioGoLocal (maj 2024 roku)!

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest realizowany wspólnie przez Ressurs & Miljø AS z Oslo oraz Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z Kielc. Projekt finansowany jest środkami Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).