12
paź

0

ConnectedByBiobord

W latach 2018 – 2021 Fundacja wraz z kilkunastoma partnerami z krajów wokół Morza Bałtyckiego, uczestniczyła w realizacji projektów finansowanych z Interreg Regionu Morza Bałtyckiego (Interreg BSR) po tytułami; RDI 2CluB – Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems oraz CBB ConnectedByBiobord. Projekty miały na celu zbudowanie nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy partnerami działającymi w sektorze biogospodarki zarówno w każdym z 7 uczestniczących regionów, podmiotami naukowymi i biznesem. W wyniku realizacji projektu powstała specjalistyczna i branżowa platforma komunikacji wspomagająca partnerów w ich bieżących i przyszłościowych działaniach dotyczących biogospodarki i biogospodarki cyrkularnej  https://biobord.eu/ .

ConnectedByBiobord to projekt będący rozszerzeniem projektu RDI2CluB, którego celem było wspieranie inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich w Regionie Morza Bałtyckiego. ConnectedByBiobord opiera się na rozwiązaniach RDI2CluB, czyli Wspólnych Planach Działania oraz platformie Biobord, zaprojektowanej dla międzynarodowej współpracy innowacyjnej.
Regiony docelowe projektu ConnectedByBiobord to Finlandia Środkowa (Finlandia), Inland (Norwegia), Województwo Świętokrzyskie (Polska), Vidzeme (Łotwa), Värmland (Szwecja), Skåne (Szwecja) i Pärnu (Estonia), które reprezentują regiony wiejskie w Regionie Morza Bałtyckiego ze strategią inteligentnej specjalizacji skupiającą się na biogospodarce lub jej podsektorach. Głównymi grupami docelowymi są aktorzy regionalnych systemów innowacji – decydenci, uczelnie i biznes – oraz przedsiębiorcy działający na obszarach wiejskich w obszarze biogospodarki.
Partnerzy projektu wdrażali transnarodowe programy pilotażowe innowacji, wywodzące się ze Wspólnego Planu Działania, opracowanego w RDI2CluB. Programy te umożliwiają wymianę wiedzy i projektowanie praktyki w zakresie efektywnych metod pracy nad innowacjami. Celem programów było budowania dialogu na temat współpracy pomiędzy biznesem a nauką w obszarze biogopodarki.