24
cze

0

TKP – Transferable / Tradable Knowledge Packages (transferowalne / sprzedawalne pakiety wiedzy)

Wiedza jest przedmiotem obrotu / wymiany / transferu pomiędzy ludźmi od początku istnienia Homo sapiens. W początkowym okresie była to wymiana jednego i mało skomplikowanego pakietu wiedzy, za inny pakiet wiedzy, jako prosta wymiana towarowa albo jako wymiana usług czy umiejętności. Takim przykładem wymiany była siekierka z krzemu czy krzemowe ostrze do strzały albo nawet […]

04
cze

0

ARTYKUŁY NAUKOWE

W 2022 roku wraz z zespołami naukowymi wspierającymi Fundację jako recenzenci i rada naukowa, uruchomiono podstronę internetową publikująca artykułu naukowe i popularno naukowe https://www.procivis.org.pl/category/artykuly-naukowe/ dotyczące Zarządzania i Transferu Wiedzy, Biogospodarki,  Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Bio-cyrkularności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Bioróżnorodności oraz ochrony roślin z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (rolnictwo regionalne, tradycyjne i ekologiczne). Podstrona prowadzona jest […]