15
cze

0

Analiza możliwości gospodarczego wykorzystania produktów pozyskanych z frakcji ciekłej w procesie termicznej rafinacji biomasy

Wojciech Stępień, Jan Łabętowicz, Tomasz Niedziński , Tadeusz Pęczek Streszczenie. Proces termicznej rafinacji biomasy odpadowej jest współcześnie postrzegany jako istotny element gospodarki obiegu zamkniętego. Odpowiednie sterowanie procesem pozwala pozyskać wiele wartościowych produktów mających zastosowanie w wielu obszarach gospodarki. W pracy omówiono potencjał zastosowania wybranych produktów pozyskanych w trakcie termicznej rafinacji z frakcji wodnej i olejowej. […]

05
wrz

0

Biogospodarka – nowa filozofia gospodarcza XXI w. Województwo świętokrzyskie – propozycja działań modelowych (Jan Łabętowicz, Tadeusz Pęczek)

Wprowadzenie. Koncepcja wzrostu gospodarczego oparta o maksymalizację zysku i narastającą konkurencję o ograniczone zasoby naturalne globu ziemskiego, napędzająca gospodarki świata przez poprzednie stulecia, od dłuższego czasu coraz częściej poddawana jest krytyce.  Krytyka ta wystąpiła ze zdwojoną siłą na początku obecnego stulecia, w którym pojawiły się niepokojące prognozy wskazujące na występujące coraz wyraziściej bariery dalszego rozwoju […]

25
sie

0

Kontekst biogospodarki i biogospodarki obiegu zamkniętego (BOZ) w Regionalnych Strategiach Innowacji

Realizacja koncepcji rozwoju Regionalnej Strategii Innowacji (RSI) w kontekście biogospodarki/biogospodarki obiegu zamkniętego wymaga wsparcia strony instytucji administracyjno-politycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych, jak również instytucji z otoczenia biznesu. Wsparcie to dotyczy w znacznej mierze tradycyjnych sektorów gospodarki (rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze), obejmując wzmacnianie powiązań kooperacyjnych, a także otwieranie tych sektorów. Regionalną Strategię Innowacji 2030/2030+/LORIS posiada jedenaście województw i należą […]

24
cze

0

TKP – Transferable / Tradable Knowledge Packages (transferowalne / sprzedawalne pakiety wiedzy)

Wiedza jest przedmiotem obrotu / wymiany / transferu pomiędzy ludźmi od początku istnienia Homo sapiens. W początkowym okresie była to wymiana jednego i mało skomplikowanego pakietu wiedzy, za inny pakiet wiedzy, jako prosta wymiana towarowa albo jako wymiana usług czy umiejętności. Takim przykładem wymiany była siekierka z krzemu czy krzemowe ostrze do strzały albo nawet […]

04
cze

0

ARTYKUŁY NAUKOWE

W 2022 roku wraz z zespołami naukowymi wspierającymi Fundację jako recenzenci i rada naukowa, uruchomiono podstronę internetową publikująca artykułu naukowe i popularno naukowe https://www.procivis.org.pl/category/artykuly-naukowe/ dotyczące Zarządzania i Transferu Wiedzy, Biogospodarki,  Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Bio-cyrkularności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Bioróżnorodności oraz ochrony roślin z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (rolnictwo regionalne, tradycyjne i ekologiczne). Podstrona prowadzona jest […]