13
paź

0

Nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”.

We wrześniu 2020r. na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja naukowa „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych – Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Książka została opracowana przez pracowników Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, natomiast za stronę wydawniczą odpowiada Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”.

W publikacji  przedstawiono koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego, wskazując, że dotychczasowy model gospodarki światowej określany jako model linearny, staje się coraz bardziej narastającym zagrożeniem cywilizacyjnym. Podkreślono, że gospodarka światowa XXI wieku coraz bardziej ukierunkowuje się na produkcję opartą o zrównoważone wykorzystanie surowców, w której coraz większą rolę odgrywają technologie pozwalające włączyć szeroko rozumiane odpady i produkty uboczne ponownie w cykl produkcyjny. Wśród wielu kierunków przetwarzania odpadów na produkty użyteczne, szczególną rolę odgrywa ich nawozowe wykorzystanie. W niniejszym opracowaniu  wykazano, że wiele odpadów i produktów ubocznych powstających w przetwórstwie rolno-spożywczym, w fermach zwierzęcych, gospodarce komunalnej, a także w wielu gałęziach przemysłu wykorzystującego surowce mineralne, posiada znaczny potencjał nawozowy. Podano w szerokim zakresie dane liczbowe dotyczące zawartości i ilości składników nawozowych, zarówno makro- jak i mikroelementów w odpadach wielu branż gospodarczych. Zaprezentowano kierunki przetwarzania lub uzdatniania różnych odpadów na nawozy ze szczególnym podkreśleniem nowych innowacyjnych technologii. Wśród kierunków przetwarzania odpadów organicznych na nawozy omówiono technologie: produkcji kompostów, biowęgla, fermentacji metanowej, struwitu, przetwarzania odchodów zwierząt na granulaty nawozowe.  Wśród kierunków przetwarzania odpadów przemysłowych (nieorganicznych) na nawozy omówiono technologie: wytwarzania nawozów do odkwaszania gleb, wytwarzania nawozów z popiołów węgla brunatnego i z gipsów odpadowych oraz wytwarzanie polepszaczy glebowych ze zużytej ogrodniczej wełny mineralnej. Ważną część podręcznika stanowi omówienie zasad stosowania nawozów wytworzonych z odpadów w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem ich specyficznych uwarunkowań.  W podręczniku zwrócono także uwagę na aspekty prawne związane ze stosowaniem odpadów i nawozowych produktów ich przetworzenia w rolnictwie. Zaprezentowano aktualne przepisy prawne, europejskie i krajowe, regulujące problematykę nawozowego wykorzystania odpadów i produktów ubocznych.

Cena: 57,00 zł brutto + koszty przesyłki
rok wydania: 2020
oprawa miękka
stron: 340
ISBN: 978-83-958274-0-2
Spis treści: Spis treści.pdf
Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

 

JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres:
m.kosecki@procivis.org.pl  lub w serwisie allegro.pl.