04
sie

0

Rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe

W ramach partnerstwa na rzecz kaskadowej ekstrakcji biomasy i wykorzystując swój potencjał techniczny i technologiczny oraz odpowiednie zaplecze naukowe i dydaktyczne Fundacja wraz z partnerami biznesowymi i przy współpracy z Uniwersytetami oraz Politechnikami, prowadzi prace nakierowane na rozwój kadry naukowej oraz kursy szkoleniowe dla studentów kierunków bio, wykorzystując do tego swoje demonstracyjne linie badawcze i instalacje półprzemysłowe.