11
kwi

0

Konferencja „Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”

Fundacja PRO CIVIS zaprasza na polsko – norweską konferencję Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”, która odbędzie się 15 maja 2024 roku w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim (RCNT) k/Kielc.

Celem Konferencji jest przygotowanie władz regionalnych i lokalnych do nowych wyzwań związanych biogospodarką i optymalizacją gospodarczego wykorzystania biomasy jako jednego z najważniejszych zasobów naturalnych. W ramach Konferencji zostaną przedstawione najważniejsze rezultaty polsko – norweskiego projektu BioGoLocal, realizowanego przez konsorcjum Fundacji PRO CIVIS z Kielc oraz firmy Ressurs & Miljø AS z Oslo. Uczestnicy konferencji zostaną w szczególności zapoznani z:

  • uwarunkowaniami podmiotowymi i funkcjonalnymi, które powinny docelowo zaistnieć w ramach danego regionu, powiatu, gminy – które chcą kształtować swój rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny w oparciu o koncept biogospodarki obiegu zamkniętego;
  • dobrymi praktykami norweskimi w zakresie wdrażania i rozwijania regionalnych i lokalnych biogospodarek obiegu zamkniętego, w tym z takimi zagadnieniami jak właściwa identyfikacja zasobów biologicznych, wsparcie dla inicjatyw o charakterze strategicznym i planistycznym oraz tworzenie podstaw i warunków do działań innowacyjnych;
  • powiązanymi z biogospodarką obiegu zamkniętego planami strategicznymi, obejmującymi Krajowy Plan Odbudowy oraz programy krajowe i regionalne.

Konferencja będzie prowadzona w systemie hybrydowym, poprzez udział osobisty uczestników w Konferencji w obiektach RCNT, a także udział on-line.

Wszyscy uczestnicy Konferencji obecni osobiście otrzymają opracowany w ramach projektu raport ekspercki, pt.: „BioGoLocal – wdrażanie Biogospodarki Obiegu Zamkniętego na poziomie lokalnym”, a także wydaną przez Fundację PRO CIVIS i SGGW w Warszawie monografię, pt.: „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych. Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Osoby uczestniczące on-line, raport dotyczący biogospodarki otrzymają w formie PDF, ulotkę na temat kompostowania również w formie PDF, a monografia nt. nawozów  będzie rozsyłana drogą pocztową, aż do wyczerpania jej zapasów, według kolejności zgłoszeń (rejestracji konferencyjnej).

Pełny Program Konferencji

Rejestracja dla osób planujących udział w konferencji:
Formularz rejestracji

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).