17
paź

0

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania finansowego Projektem RDI2CluB

W związku z przystąpieniem do realizacji międzynarodowego projektu pt. „Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and Innovation Ecosystems” /RDI2CluB/, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region, priorytet 1: Capacity for innovation, cel szczegółowy 1.2. Smart specialization: to enhance growth opportunities based on increased capacity of innovation actors to apply smart specialization approach, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS zaprasza do składania ofert na świadczenie kompleksowej usługi zarządzania finansowego w/w Projektem.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w poniższym Zapytaniu ofertowym oraz Załącznikach.

Zapytanie ofertowe Nr 1_ RDI2CluB_2017

Załącznik nr 1_formularz oferty

Zał nr 2_Oświadczenie o braku powiązań

Zał nr 3_oswiadczenie o spelnianiu wymogow

Załacznik nr 4_wykaz zamówień

Załacznik nr 6_umowa

Załącznik nr 5_Wykaz osób