03
sty

0

Wsparcie współpracy firm i B+R w inteligentnych specjalizacjach województwa warmińsko-mazurskiego

Głównym celem programu było zwiększenie gotowości firm działających na rynku w zakresie inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur do wdrożenia innowacji (np. produktowych, technologicznych, organizacyjnych etc.) poprzez nieodpłatne świadczenie: specjalistycznych usług konsultingowych, usług szkoleniowych dedykowanych konkretnym potrzebom firmy (trenerzy krajowi i zagraniczni), usług doradczych w każdym obszarze codziennej działalności firmy (eksperci ze środowiska naukowego i specjaliści […]