13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja […]

03
sty

0

Wsparcie współpracy firm i B+R w inteligentnych specjalizacjach województwa warmińsko-mazurskiego

Głównym celem programu było zwiększenie gotowości firm działających na rynku w zakresie inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur do wdrożenia innowacji (np. produktowych, technologicznych, organizacyjnych etc.) poprzez nieodpłatne świadczenie: specjalistycznych usług konsultingowych, usług szkoleniowych dedykowanych konkretnym potrzebom firmy (trenerzy krajowi i zagraniczni), usług doradczych w każdym obszarze codziennej działalności firmy (eksperci ze środowiska naukowego i specjaliści […]