Wsparcie współpracy firm i B+R w inteligentnych specjalizacjach województwa warmińsko-mazurskiego

Głównym celem programu było zwiększenie gotowości firm działających na rynku w zakresie inteligentnych specjalizacji Warmii i Mazur do wdrożenia innowacji (np. produktowych, technologicznych, organizacyjnych etc.) poprzez nieodpłatne świadczenie:

  • specjalistycznych usług konsultingowych,
  • usług szkoleniowych dedykowanych konkretnym potrzebom firmy (trenerzy krajowi i zagraniczni),
  • usług doradczych w każdym obszarze codziennej działalności firmy (eksperci ze środowiska naukowego i specjaliści branżowi),
  • usług w zakresie audytów – ocena gotowości do wprowadzenia zmian,
  • usług w zakresie wsparcia firmy we wdrażaniu zmian zdefiniowanych na etapie audytu (eksperci dziedzinowi).