18
Sty

0

1 marca 2017 r. rusza projekt dotacyjny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu!

Dnia 6 grudnia 2016 roku Fundacja Pro Civis podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Piszu do września 2019 roku. W ramach projektu Fundacja współpracuje ściśle z Zespołem Szkół […]

05
Sty

0

Rusza program dotacyjny dla sektora drzewnego!

24 lutego 2016 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR podjęła uchwałę dotyczącą uruchomienia nowego Programu sektorowego pod nazwą WoodINN. W konsultacjach założeń do Programu udział brał Instytut ITTM Fundacji ProCivis (więcej o ITTM tutaj). Program WoodINN dotyczy rozwoju sektora leśno-drzewnego, meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Przedsiębiorstwa działające w obszarach objętych wsparciem Programu mogą sięgnąć po unijne […]

15
Paź

0

Oferta pracy w Fundacji!

W związku z dynamicznym rozwojem współpracy Fundacji Pro Civis z placówkami kształcenia zawodowego oraz pracodawcami przyjmującymi uczniów na staże/praktyki zawodowe, poszukujemy kreatywnych i odpowiedzialnych osób do pracy na stanowisku Specjalisty ds. Programów Edukacyjnych. Do podstawowego zakresu obowiązków osoby na ww. stanowisku należeć będzie: nawiązywanie i podtrzymywanie aktywnej współpracy ze szkołami i pracodawcami, analizowanie potencjalnych źródeł […]

22
Lut

0

zaproszenie do składania ofert – plany rozwojowe

W związku ze składaniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”, typ 1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS zaprasza do składania ofert na opracowanie w ramach projektu 20 analiz potrzeb rozwojowych wraz z planem rozwoju […]

15
Cze

0

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – program edukacji obywatelskiej

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” realizuje projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie” (przejdź do strony projektu) skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej oraz […]

29
Maj

0

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”, z siedzibą pod adresem ul. Madalińskiego 23A/57, 02-513 Warszawa, która realizuje w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach projekt Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę (dalej: „Projekt”) na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.02.00-14-036/13-00 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, jako Zamawiający zaprasza do składania ofert […]

06
Maj

0

Rozpoczynamy realizację nowego projektu! „Myśl globalnie, działaj lokalnie”

Miło nam poinformować, że Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” rozpoczęła realizację projektu „Myśl globalnie, działaj lokalnie”, skierowanego do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt zakłada szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej […]

02
Maj

0

Zmieniamy polską szkołę!

Miło nam poinformować, iż Rafał Lawenda, odpowiedzialny w Fundacji za koordynację projektów edukacyjnych, uczestniczy od marca bieżącego roku w pracach Społecznego Komitetu Doradczego (SKD), powołanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. SKD to koalicja […]

18
Kwi

0

LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP

Fundacja współpracowała z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego przy realizacji usług w ramach projektu „LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP”, finansowego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach przedsięwzięcia powstała internetowa platforma usługowa pn.: „LEM”, wspomagająca firmy, podmioty naukowe oraz instytucje otoczenie biznesu. Ma ona charakter społecznościowy i zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści, poprzez […]