06
lut

0

BioBoosters – boosting the circular transition

NAZWA PROJEKTU:
BioBoosters – Boosting the circular transition

 

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
01.01.2023 R. – 31.12.2025 R.

BUDŻET:
€ 2 788 365

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU:
Interreg – Baltic Sea Region 2021-2027

PARTNERZY:

  • JAMK Uniwersytet Nauk Stosowanych (Lider), Finlandia
  • Paper Province, Szwecja
  • Biofuel Region, Szwecja
  • Region Planistyczny Vidzeme (Vidzeme Planning Region), Łotwa
  • Estoński Uniwersytet Przyrodniczy, Estonia
  • Witeno, Niemcy
  • Pärnu County Development Center, Estonia
  • Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego 'PRO CIVIS’, Polska
  • Park Naukowo-Technologiczny Sunrise Valley, Litwa

OFICJALNA STRONA PROJEKTU

OSOBY KONTAKTOWE:

TADEUSZ PĘCZEK
Prezes Fundacji
t.peczek@procivis.org.pl

ARTUR SOBOLEWSKI
Koordynator Projektu
a.sobolewski@procivis.org.pl

DAMIAN KUZNOWICZ
Menadżer ds. komunikacji
d.kuznowicz@procivis.org.pl

KAROLINA FULARCZYK
Ekspert
k.fularczyk@procivis.org.pl

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu Bioboosters – boosting the circular transition jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego.

Partnerzy projektu pochodzący z 7 krajów z regionu Morza Bałtyckiego zrealizują łącznie 18 hackathonów poświęconych sektorowi biogospodarki. W ramach każdego z hackathonów duże podmioty gospodarcze z danego regionu działające w obszarze biogospodarki („challenge givers”) będą poszukiwały rozwiązań dla swoich aktualnych wyzwań technologicznych. Dostawcami potencjalnych rozwiązań będą MŚP, start-up’y i indywidualni innowatorzy z całego regionu Morza Bałtyckiego („challenge solvers”).