11
kwi

0

Konferencja „Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”

Fundacja PRO CIVIS zaprasza na polsko – norweską konferencję Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”, która odbędzie się 15 maja 2024 roku w Regionalnym Centrum Naukowo Technologicznym w Chęcinach (RCNT) k/Kielc.

Celem Konferencji jest przygotowanie władz regionalnych i lokalnych do nowych wyzwań związanych biogospodarką i optymalizacją gospodarczego wykorzystania biomasy jako jednego z najważniejszych zasobów naturalnych. W ramach Konferencji zostaną przedstawione najważniejsze rezultaty polsko – norweskiego projektu BioGoLocal, realizowanego przez konsorcjum Fundacji PRO CIVIS z Kielc oraz firmy Ressurs & Miljø AS z Oslo. Uczestnicy konferencji zostaną w szczególności zapoznani z:

  • uwarunkowaniami podmiotowymi i funkcjonalnymi, które powinny docelowo zaistnieć w ramach danego regionu, powiatu, gminy – które chcą kształtować swój rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny w oparciu o koncept biogospodarki obiegu zamkniętego;
  • dobrymi praktykami norweskimi w zakresie wdrażania i rozwijania regionalnych i lokalnych biogospodarek obiegu zamkniętego, w tym z takimi zagadnieniami jak właściwa identyfikacja zasobów biologicznych, wsparcie dla inicjatyw o charakterze strategicznym i planistycznym oraz tworzenie podstaw i warunków do działań innowacyjnych;
  • powiązanymi z biogospodarką obiegu zamkniętego planami strategicznymi, obejmującymi Krajowy Plan Odbudowy oraz programy krajowe i regionalne.

Konferencja będzie prowadzona w systemie hybrydowym, poprzez udział osobisty uczestników w Konferencji w obiektach RCNT, a także udział on-line.

Wszyscy uczestnicy Konferencji obecni osobiście otrzymają opracowany w ramach projektu raport ekspercki, pt.: „BioGoLocal – wdrażanie Biogospodarki Obiegu Zamkniętego na poziomie lokalnym”, a także wydaną przez Fundację PRO CIVIS i SGGW w Warszawie monografię, pt.: „Nawozy z odpadów jako źródło składników pokarmowych w nawożeniu roślin uprawnych. Rolnicze wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych jako ogniwo gospodarki obiegu zamkniętego”. Osoby uczestniczące on-line, raport dotyczący biogospodarki otrzymają w formie PDF, ulotkę na temat kompostowania również w formie PDF, a monografia nt. nawozów  będzie rozsyłana drogą pocztową, aż do wyczerpania jej zapasów, według kolejności zgłoszeń (rejestracji konferencyjnej).

Pełny Program Konferencji

Rejestracja dla osób planujących udział w konferencji:
Formularz rejestracji

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).

26
sty

0

Wyjazd studyjny BioGoLocal do Norwegii

Innlandet fylkeskommune – powiat inwestujący w biogospodarkę obiegu zamkniętego. Kongsvinger kommune – gmina reklamująca się jako “zielone serce Norwegii”. Våler kommune oraz Circular Soloer “Sirkulær Solør”. Elverum kommune – stolica norweskiego leśnictwa. Ringsaker kommune i Norweski Klaster Przemysłu Drzewnego. Hurdal kommune wraz z ekologiczną wioską.

Wszystkie te istotne dla norweskiej biogospodarki podmioty i struktury terytorialne odwiedzili przedstawiciele administracji i biznesu z powiatów starachowickiego i sandomierskiego. To był bardzo owocny i pouczający czas dla polskiej grupy.

Wkrótce wszystkie obserwacje i wypracowane koncepcje pojawią się w raporcie – mapie drogowej „Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym”. Publikacja już wiosną 2024 r.

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest realizowany wspólnie przez Ressurs & Miljø AS z Oslo oraz Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z Kielc. Projekt finansowany jest środkami Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).

24
lis

0

Warsztaty BioGoLocal

  • W jaki modelowy sposób władze lokalne, przedsiębiorcy i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego powinni współpracować na rzecz rozwoju lokalnych hubów biogospodarczych?
  • Jak zmaksymalizować korzyści dla społeczności lokalnych i regionalnych dzięki działaniom rozwijającym biogospodarkę?
  • Czy władze i administracja lokalna mogą / powinny mieć wpływ na poziom innowacyjności lokalnych biogospodarek?
  • Kto powinien być odpowiedzialny za mapowanie lokalnych potrzeb na w zakresie edukacji i umiejętności niezbędnych dla zielonej transformacji?
  •  Jak powiązać sieciowo lokalne i regionalne inicjatywy o charakterze strategicznym, programowym, politycznym i administracyjnym – celem powstawaniem nowych przedsiębiorstw działających w sektorach kluczowych dla Europejskiego Zielonego Ładu?

Na takimi i zbliżonymi tematycznie zagadnieniami pracowali w dniach 20 – 23.11.2023 r. uczestnicy polsko – norweskich warsztatów BioGoLocal z powiatów starachowickiego (biogospodarka leśno – drzewna) i sandomierskiego (biogospodarka rolno – spożywcza).

Narzędziami pracy były m.in. analiza SWOT oraz elementy kreacji za pomocą Design Thinking. Wsparcie teoretyczne zapewnili profesorowie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz eksperci – praktycy polscy i norwescy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywną postawę i merytoryczne dyskusje. Finalne efekty prac warsztatowych, wsparte o podstawy teoretyczne, zaprezentujemy już wkrótce w ramach publikacji – raportu „Implementing Bioeconomy in Practice at Local Level”.

Kolejnym etapem projektu BioGoLocal będzie wyjazd studyjny przedstawicieli władz samorządowych i przedsiębiorców do Norwegii (styczeń 2024 r.). Już teraz zapraszamy także na polsko – norweską konferencję finałową BioGoLocal (maj 2024 roku)!

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest realizowany wspólnie przez Ressurs & Miljø AS z Oslo oraz Fundację Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS z Kielc. Projekt finansowany jest środkami Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).

13
paź

0

Bio Went Local!

W dniach 10 – 13 października 2023 r. w powiatach starachowickim i sandomierskim zrealizowaliśmy jako Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego PRO CIVIS we współpracy z norweską firmą Ressurs & Miljø AS z Oslo cykl szkoleń poświęconych szansom rozwojowym oferowanym przez biogospodarkę cyrkularną. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się polscy i norwescy eksperci – praktycy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywną postawę i merytoryczne dyskusje na aktualne zagadnienia biogospodarki cyrkularnej, Europejskiego Zielonego Ładu i skutecznego rozwijania polskich gmin i powiatów w oparciu o sektory i systemy wykorzystujące odnawialne zasoby biologiczne.

Warsztaty BioGoLocal już w listopadzie 2023 r. Więcej na: BioGoLocal

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).

31
sie

0

BioGoLocal

Znamy już szczegółowy program szkoleń oraz ramowy program warsztatów realizowanych w projekcie „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” (październik i listopad 2023 r.)!

Polscy i norwescy eksperci – praktycy oraz naukowcy renomowanych uczelni przedstawią istotę i szanse rozwojowe dla powiatów i gmin zainteresowanych maksymalnym wykorzystaniem potencjału biogospodarki. Proponujemy zajęcia o charakterze teoretycznym i praktycznym.

Zachęcamy podmioty publiczne, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego do zapoznania się z przygotowanymi tematami szkoleń i warsztatów.

Programy dla Powiatu Starachowickiego są dostępne TUTAJ

Programy dla Powiatu Sandomierskiego są dostępne  TUTAJ

Osoba kontaktowa:

Karolina Fularczyk
Ekspert, Fundacja PRO CIVIS
k.fularczyk@procivis.org.pl
tel. 574 509 142

Projekt „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).

02
cze

0

BioGoLocal

“Wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” to nazwa nowego projektu, który Fundacja PRO CIVIS będzie realizowała pomiędzy czerwcem 2023 a majem 2024 wspólnie z partnerem norweskim – firmą Ressurs & Miljø AS z Oslo. Akronim projektu to „BioGoLocal”.

Działania projektowe będą adresowane do przedstawicieli władz i struktur lokalnych Regionu Świętokrzyskiego. Norwescy i polscy eksperci przedstawią istniejące dobre praktyki w zakresie funkcjonowania biogospodarki na poziomie lokalnym. Wspólnie z władzami powiatowymi i gminnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami wypracowane zostaną w ramach BioGoLocal nowe rozwiązania koncepcyjne dla skutecznego wdrażania modeli biogospodarczych na poziomie lokalnym.

Celem projektu jest zidentyfikowanie skutecznych powiązań pomiędzy inicjatywami o charakterze strategicznym, programowym i politycznym, a podejmowaniem działalności gospodarczej przez nowe podmioty w takich bioekonomicznych zakresach, jak w szczególności: procesy biorafinacji (biowęgiel, biogas), leśnictwo i produkty drzewne, energia odnawialna. Zakłada się, że wypracowane koncepcje będą stanowiły jednocześnie rodzaj innowacji procesowych maksymalizujących lokalne korzyści z działań o charakterze biogospodarczym.

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (konkurs: „Inicjatywy Dwustronne pomiędzy Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji”).