02
mar

0

Analiza potrzeb i oczekiwań w biogospodarce

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety on-line mającej na celu diagnozę potrzeb, szans i oczekiwań odnośnie do kształtu przyszłych Centrum Bioedukacji w Polsce. Jest to kolejny etap realizowanego projektu „BioBEC – Preparing the creation of Bio-Based Education Centres (BBEC) to meet industry needs and boost the contribution of the bioeconomy to societal challenges”. Czym jest […]

12
paź

0

BIOBEC – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki

Wspólnie z Uniwersytetami z Bolonii, Barcelony, Paryża i Stuttgartu oraz kilkoma innymi podmiotami międzynarodowymi Fundacja realizuje finansowany ze środków BBI JU projekt „BIObec – Budowanie centrów edukacji opartej na biotechnologii w celu przyspieszenia rozwoju biogospodarki” ( https://biobec.eu/ ). W ramach projektu „BIObec” zaplanowano ustanowienie w Europie sześciu wzorcowych Centrów Bio-edukacji (BIObec) mających na celu efektywną […]