04
cze

0

ARTYKUŁY NAUKOWE

W 2022 roku wraz z zespołami naukowymi wspierającymi Fundację jako recenzenci i rada naukowa, uruchomiono podstronę internetową publikująca artykułu naukowe i popularno naukowe https://www.procivis.org.pl/category/artykuly-naukowe/ dotyczące Zarządzania i Transferu Wiedzy, Biogospodarki,  Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Bio-cyrkularności w rolnictwie i przemyśle spożywczym, Bioróżnorodności oraz ochrony roślin z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (rolnictwo regionalne, tradycyjne i ekologiczne). Podstrona prowadzona jest w modelu blogu dyskusyjnego pozwalając w otwarty sposób zamieszczać komentarze i uzupełnienia do zamieszczonych artykułów. Komentarze i uzupełnienia opublikowane na postronnie Fundacji za zgodą Recenzentów i Rady Naukowej będą stanowiły uzupełnienia do zamieszczonych artykułów, a ich autorzy staną się współautorami kolejnych wersji pierwszej publikacji w danym zakresie tematycznym.

Brak komentarzy

Skomentuj