02
maj

Zmieniamy polską szkołę!

Miło nam poinformować, iż Rafał Lawenda, odpowiedzialny w Fundacji za koordynację projektów edukacyjnych, uczestniczy od marca bieżącego roku w pracach Społecznego Komitetu Doradczego (SKD), powołanego w ramach ogólnopolskiego projektu „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”, przedsięwzięcia realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze.

SKD to koalicja organizacji pozarządowych, federacji organizacji, portali edukacyjnych, mediów i innych instytucji zainteresowanych promowaniem i wspieraniem realizacji projektu na poziomie strategicznym.

SKD pełni w projekcie rolę doradczą, opiniująca działania podejmowane przez MEN na rzecz realizacji celów projektu – wprowadzenia, poprzez liczne działania, zmian w dotychczasowej formule funkcjonowania środowiska szkolnego. Nasz przedstawiciel zasiada w zespole roboczym zajmującym się opiniowaniem materiałów edukacyjnych powstałych w ramach projektu.

Życzymy sukcesów w reformowaniu polskiej szkoły!

źródło grafiki i więcej info: http://www.szkolawspolpracy.pl/2015/