Współpraca z Ukrainą

Instytut ITTM nawiązał współpracę z Regional Centre for Cross-border Cooperation Euroregion “Dniestr” z siedzibą w Winnicy (Ukraina). Euoregion „Dniestr” powołany został 2 grudnia 2012 r. Euroregion jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego dwóch państw – obejmuje ukraiński obwód winnicki oraz 7 okręgów z północno-wschodniej Mołdawii, zamieszkiwanych łącznie przez ponad 2 000 000 osób. Przewodniczącym Rady Euroregionu Dniestr jest Sergiy Tatusiak.

Cele działania Euroregionu to m.in. umacnianie i rozwój stosunków dobrosąsiedzkich, partnerstwa i współpracy w dziedzinach gospodarczej, społecznej, kulturalnej i humanitarnej; implementacja regionalnych projektów transgranicznych z zakresu ochrony środowiska czy wzrostu potencjału ekonomicznego obszaru, a także prowadzenie wspólnych międzynarodowych projektów inwestycyjnych. Dotychczasowe działania władz Euroregionu zmierzające do wzmocnienia sektora biznesu to m.in. organizacja I Międzynarodowego Forum Ekonomicznego w Rezinie – „Rozwój poprzez ekonomiczną i międzyinstytucjonalną współpracę” (20-21.05. 2014), w której uczestniczyli przedstawiciele ponad 300 przedsiębiorstw z Ukrainy, Mołdawii, Polski i Rumunii oraz władz lokalnych z wyżej wymienionych państw. Forum miało na celu przybliżenie możliwości współpracy wielosektorowej podmiotów z państw-uczestników oraz pogłębiania współdziałania z międzynarodowymi inwestorami. Euroregion, mimo krótkiej historii, może pochwalić się realizacją kilku międzynarodowych projektów finansowanych z różnorodnych w funduszy: Technical Assistance for Euroregion „Dniester” (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, 2012-13 r), Volunteering as a method of enhancing local communities (Fundusz Wspierania Demokracji Ambasady USA, 2013 r.) i Common efforts concerning migration and reintegration between Euroregion” Dniester ” and Euroregion „Pro Europa Viadrina” (2013 r.). W roku 2013 Euroregion pozyskał, zwyciężając w konkursie grantowym Ambasady Japońskiej, środki na doposażenie dwóch lokalnych szpitali.

Więcej informacji o Euroregion „Dniestr” na stronie: http://dniester.eu/