Wiedza kluczem do sukcesu

Głównym celem projektu zrealizowanego przez Fundację w województwie świętokrzyskim było wsparcie młodzieży z Technikum nr 1 w Chęcinach, mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości podjęcia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie. W projekcie udział wzięło 60 uczniów z klas o profilach: hotelarskim, informatycznym oraz mechatronicznym i mechanicznym. Mieli oni szansę uczestniczyć m.in. w:

  • dodatkowych zajęciach z przedmiotów zawodowych, matematyki oraz języka angielskiego odbywających się w szkole,
  • konferencji na temat przedsiębiorczości z udziałem doradców zawodowych oraz przedsiębiorców,
  • szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe (kursy: kelnerski, administratora sieci komputerowych, SEP),
  • konsultacjach w ramach doradztwa zawodowego prowadzonych w cyklu zajęć warsztatowych,
  • dwutygodniowych praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach działających w branży informatycznej, zakładach wykorzystujących mechatronikę oraz w hotelach.

W ramach projektu zrealizowano setki godzin zajęć dydaktycznych z matematyki, j. angielskiego oraz przedmiotów zawodowych. Spotkania edukacyjne zachęciły młodzież do samokształcenia i otworzyły nowe możliwości samodoskonalenia. Profesjonalne kursy zawodowe oraz praktyki zakończone otrzymaniem odpowiednich certyfikatów były okazją do zdobycia cennego doświadczenia pomocnego przy stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Realizacja projektu pozwoliła zwiększyć świadomość edukacyjną uczniów, rozwinąć w nich chęć podniesienia poziomu wiedzy oraz motywację do kontynuacji nauki na wyższych szczeblach.