Twoja aktywność szansą na lepszą pracę!

Fundacja zrealizowała projekt we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Chęcinach. Był on skierowany do uczniów klas o kierunkach: mechatronika, informatyka i hotelarstwo. Przedsięwzięcie miało na celu kompleksowe wsparcie edukacyjne uczniów: zmotywowanie ich do nauki zawodu i samodoskonalenia, wyrównanie poziomu edukacji, a także umożliwienie im zdobycia właściwych certyfikatów oraz, co najważniejsze, doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu zorganizowano atrakcyjne zajęcia doszkalające z przedmiotów zawodowych: mechatroniki, informatyki oraz hotelarstwa. Odbył się również cykl lekcji języka angielskiego trwający prawie 300 godzin. Uczniowie mieli szansę podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach baristy i barmana, przydatnych dla przyszłych techników hotelarstwa. Dla osób uczących się w klasach mechatronicznych i informatycznych zorganizowano wyjazdy tematyczne, które pozwoliły pokazać im warunki pracy, maszyny, narzędzia, mechanizmy działania przedsiębiorstw oraz specyfikę funkcjonowania ich poszczególnych oddziałów. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano również praktyki zawodowe. By zapoznać uczniów z praktyczną stroną prowadzenia działalności gospodarczej zaproszono na spotkania przedsiębiorców, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zarządzaniu firmami.