Przedsiębiorcze uczenie się w systemach edukacyjnych Bośni i Hercegowiny – Faza II – projekt realizowany we współpracy z EPRD.

Ogólnym celem projektu było przyczynienie się do zwiększenia szans na zatrudnienie siły roboczej poprzez zmniejszenie luki pomiędzy systemami edukacji i pracy. Konkretnym celem projektu był dalszy rozwój zasobów ludzkich i zdolności instytucjonalnych w uczeniu się przedsiębiorczości w celu zwiększenia ogólnej konkurencyjności.

Projekt obejmował opracowanie podstawowych zintegrowanych/przekrojowych programów nauczania z kompetencjami EL dla ISCED na poziomie 2, ISCED na poziomie 3 – edukacja ogólna oraz programów nauczania dla ISCED na poziomie 3 – kształcenie i szkolenie zawodowe oraz edukacja nieformalna, a także zapewnienie pomocy we wdrażaniu programów w szkołach. Zespół projektowy otrzymał ponad 45 przygotowań tematycznych i międzyprzedmiotowych oraz ponad 20 opisów projektów od nauczycieli ze szkół pilotażowych ubiegających się o dofinansowanie programów. Dobre przykłady zostały wybrane i przyjęte przez GR 1 podczas trzeciego spotkania i stały się częścią ogólnych programów i wytycznych do ich realizacji.

Brak komentarzy

Skomentuj