Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę

Fundacja Pro Civis zrealizowała projekt z zakresu edukacji zawodowej w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Łosicach.
W ramach projektu Fundacja ściśle współpracowała z Zespołem Szkół nr 3 – Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Łosicach. Głównym celem projektu było zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objęto ponad 110 młodych ludzi.

Projekt skoncentrowany był przede wszystkim na realizacji działań wspierających skuteczny start młodych ludzi na rynku pracy. Podstawą tych działań były płatne staże zawodowe zorganizowane w hotelach i ośrodkach wczasowych w całej Polsce. Staże odbywały się w oparciu o program stażowy, przygotowany w ramach współpracy szkoły z pracodawcą. Wspomniany program wykraczał poza podstawę obowiązkowych praktyk. Dzięki możliwości pracy w renomowanych instytucjach uczniowie mieli szansę pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć cenne umiejętności praktyczne.

Kolejną, równie atrakcyjną formą wsparcia uczniów w ramach projektu, były specjalistyczne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Uczniowie mieli do wyboru kurs kelnerski, barmański, baristyczny, florystyczny oraz kurs carvingu. Kursy poprowadzili wysokiej klasy trenerzy, pracownicy renomowanych ośrodków hotelowych, restauracji i galerii florystycznych. Po ukończeniu kursów uczniowie otrzymali stosowne certyfikaty.

W ramach projektu Fundacja uruchomiła „Szkolny Punkt Kariery”; uczniowie mogli tam uzyskać indywidualne porady konsultanta zawodowego – prowadził on również zajęcia grupowe o tematyce związanej z planowaniem ścieżki kariery zawodowej, podnoszeniem kompetencji, rozwojem postaw kreatywnych i przedsiębiorczych. Uczniowie uczestniczyli także w wyjazdach edukacyjnych: odwiedzili uczelnie wyższe i zakłady pracy, spotkali się z kadrą naukową i menadżerami produkcji.

Ważnym elementem projektu były działania ukierunkowane na rozwój nowych zainteresowań i pasji. Cyklicznie odbywające się zajęcia dodatkowe pomogły zachęcić młodzież do samodoskonalenia i poszukiwania nowych możliwości rozwoju osobistego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się również pokazowe lekcje kulinarne, poprowadzone przez kucharzy czołowych polskich hoteli i restauracji. Zajęcia obejmowały praktyczną naukę kuchni włoskiej, francuskiej, japońskiej i staropolskiej. Ich uzupełnieniem były wyjazdy uczniów na targi branżowe (np. EuroGastro, Polagra Gastro), podczas których młodzież poznała najnowsze trendy w branży gastronomicznej i hotelarskiej.

W ramach projektu Fundacja kupiła dla szkoły w Łosicach nowoczesny sprzęt dydaktyczny -wyposażenie pracowni hotelarskiej oraz gastronomicznej. Dzięki temu szkoła wzbogaciła i uatrakcyjniła swoją ofertę edukacyjną, a także podniosła poziom kształcenia zawodowego.

 

logotyp POKL
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
flaga UE