Opracowanie ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie w Bośni i Hercegowinie – projekt realizowany we współpracy z EPRD

Głównym celem projektu było wzmocnienie jakości i skuteczności systemów edukacyjnych, w tym zapewnienie kształcenia dorosłych, oraz przyczynienie się do zwiększenia porównywalności systemów edukacyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz systemów edukacyjnych w UE w oparciu o Strategię UE 2020 i europejskie ramy kwalifikacji. Cele projektu zostały osiągnięte poprzez następujące działania:

  • Opracowanie, pilotowanie i wdrożenie podstawowych ram kwalifikacji w Bośni i Hercegowinie na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych, w tym odpowiednich wytycznych, sprawozdań i wsparcia w zakresie budowania potencjału,
  • Opracowanie i ustanowienie metodologii i procedur walidacji edukacji pozaformalnej i nieformalnej w oparciu o odpowiednie efekty uczenia się i określone standardy,
  • Opracowanie systemu informacji o potrzebach pracodawców w kwestii umiejętności pracowników w odniesieniu do kształcenia ustawicznego,
  • Przygotowanie zaleceń dotyczących poprawy skuteczności finansowania kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia dorosłych.

Brak komentarzy

Skomentuj