01
cze

Usługi doradcze i audytowe dla firm z Warmii i Mazur!

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze przynajmniej jednej ze wskazanych dla tego regionu inteligentnych specjalizacji – skontaktuj się z nami i uzyskaj profesjonalne wsparcie we wdrażaniu zmian w Twojej firmie!

Fundacja ProCivis, przy wsparciu partnera – EPRD Biura Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, proponuje pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Oferujemy ww. firmom szereg bezpłatnych usług nakierowanych na wdrażanie nowoczesnych technologii, nowych rozwiązań produktowych i ofert usługowych, rozwijania współpracy z sektorem nauki i podnoszenia rozpoznawalności marki firmy w regionie i poza nim.

Usługi adresujemy do firm, które działają w ramach nast. sektorów (uznanych za tzw. „inteligentne specjalizacje” dla Warmii i Mazur):
1. ekonomia wody (przez co należy rozumieć m.in.: zakwaterowanie i odnowa biologiczna, sporty wodne, transport wodny, produkcja łodzi, produkcja maszyn, ochrona środowiska, przemysł rolno-spożywczy);
2. żywność wysokiej jakości (w tym np.: przetwórstwo spożywcze, produkcja i usługi na rzecz hodowli zwierząt, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, produkcja żywności nieprzetworzonej, produkcja maszyn dla rolnictwa);
3. przemysł drzewny i meblarstwo (w tym m.in.: produkcja mebli, usługi projektowe, produkcja innych wyrobów stolarskich, sprzedaż produktów drzewno-meblarskich, przetwórstwo drewniane).

Usługi, świadczone są nieodpłatnie na rzecz firmy przez wysokiej klasy ekspertów i doradców biznesowych. Koszt pracy eksperta finansowany jest ze środków europejskich w ramach pomocy de minimis.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.olsztyn.procivis.org.pl/
Szczegółowych informacji udziela Koordynator Programu: Dorota Batorska: d.batorska@procivis.org.pl

Zdj.: freedigitalphotos.net