„Myśl globalnie, działaj lokalnie” – program edukacji obywatelskiej

Projekt „Myśl globalnie, działaj lokalnie” skierowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Sandomierzu. Obejmował on szereg działań z zakresu edukacji obywatelskiej skoncentrowanych na problematyce migracji i oddziaływaniu tego procesu na życie społeczności lokalnej oraz związanych z nim zagadnień wielokulturowości i różnorodności polskiego społeczeństwa.

Najistotniejszym elementem przedsięwzięcia była realizacja inicjatyw obywatelskich w środowisku lokalnym.

Projekt obejmował:

  • Opracowanie programu warsztatów dla uczniów i uczennic (wynik wspólnych prac ekspertów i kadry pedagogicznej).
  • Wyjazdowe warsztaty dla młodzieży przygotowujące do realizacji projektów lokalnych (młodzież została wprowadzona w problematykę projektu przez ekspertkę ds. migracji, część zajęć prowadzona była z wykorzystaniem metody dramy stosowanej).
  • Gala podsumowująca projekty obywatelskie młodzieży (prezentacja inicjatyw młodzieży, spotkanie z udziałem kadry nauczycielskiej, władz samorządowych, lokalnych działaczy organizacji pozarządowych).
  • Przygotowanie podsumowującej e-publikacji (opis zrealizowanych działań i postulaty wypracowane przez uczestniczki i uczestników projektu, rekomendacje na przyszłość).

Jednym z efektów realizacji projektu było podniesienie poziomu wiedzy oraz pogłębienie świadomości i zwiększenie zainteresowania młodzieży problematyką edukacji obywatelskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki migracji i oddziaływania tego procesu na życie społeczności lokalnej. Projekt pozwolił także na wzmocnienie tożsamości lokalnej uczestników i uczestniczek poprzez: pogłębienie zainteresowania regionem, jego historią, mieszkańcami i sprawami lokalnymi, odkrywanie zasobów społeczności oraz kształtowanie zainteresowania jej przyszłością.

 

FIO_MPiPS_logo_kolor

Brak komentarzy

Skomentuj