23
sty

0

Międzynarodowa szansa dla świętokrzyskiej biogospodarki

Wraz z początkiem stycznia 2023 roku rozpoczęła się realizacja międzynarodowego projektu „BioBoosters – boosting the circular transition”. Polskim podmiotem w tym projekcie jest kielecka Fundacja PRO CIVIS ( www.procivis.org.pl ).

Podstawowym celem projektu jest wzrost poziomu innowacyjności przedsiębiorców działających już, bądź dopiero zamierzających działać – w obszarze biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego. W ramach projektu zorganizowanych zostanie 18 międzynarodowych hackathonów, a więc szczególnego rodzaju warsztatów (zawodów w kreatywności i innowacyjności), których uczestnicy staną przed zadaniem rozwiązania określonego wyzwania o charakterze gospodarczym, technologicznym lub społecznym. Dwa takie międzynarodowe biogospodarcze hackathony zostaną zorganizowane w Kielcach (2024 r. i 2025 r.). Uczestnikami tych hackathonów będą innowatorzy z całego Regionu Morza Bałtyckiego (państwa skandynawskie, państwa bałtyckie, Niemcy i Polska). Uczestnikami tymi mogą być m.in. MŚP, start – up’y, koła naukowe, zespoły studenckie, osoby fizyczne. Innowatorzy zmierzą się z wyzwaniami postawionymi przed nimi przez duże polskie firmy.

Co istotne – nasi polscy innowatorzy (MŚP, start – up’y, koła naukowe, zespoły studenckie, osoby fizyczne) będą także mogli wziąć udział w pozostałych 16 międzynarodowych hackathonach (pierwsze z nich wystartują już w lipcu / sierpniu 2023 r.). W trakcie tych hackathonów innowatorzy zmierzą się z wyzwaniami dużych firm skandynawskich, niemieckich i z państw bałtyckich. Dla podmiotów biorących udział w tych wydarzeniach będzie to wyjątkowa szansa na nawiązanie trwałych i rentownych międzynarodowych relacji gospodarczych.

Fundacja PRO CIVIS odgrywa w projekcie jedną z kluczowych ról. Nie tylko bowiem będzie gospodarzem dla dwóch hackathonów i niejako „regionalnym przedstawicielem” dla pozostałych 16 międzynarodowych wydarzeń. Strategicznym zadaniem PRO CIVIS jest także dokonanie ewaluacji ilościowej i jakościowej oraz oceny wszystkich 18 transnarodowych eventów oraz przygotowanie rekomendacji ogólnoeuropejskich
w zakresie przydatności i dalszego rozwoju biogospodarczych hackathonów.

Projekt jest też bardzo dobrą okazją do podejrzenia i wdrożenia najlepszych praktyk europejskich w zakresie biogospodarczej  przedsiębiorczości. Uczestnikami projektu są bowiem m.in. renomowane i modelowo współpracujące z biznesem uczelnie wyższe (Finlandia, Estonia), huby innowacyjności (Szwecja, Niemcy, Litwa) oraz podmioty gospodarcze z krajów regionu Morza Bałtyckiego. Polską aktywność podkreślają także organizacje stowarzyszone z projektem, którymi są: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej z Sandomierza, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

31 stycznia miało miejsce oficjalne otwarcie projektu (Kick-off webinar), którego gospodarzem był Uniwersytet JAMK z Finlandii. Podczas spotkania zorganizowano panel ekspertów, w którym udział wziął między innymi Prezydent Miasta Kielce Bogdan Wenta.

Projekt „BioBoosters – boosting the circular transition” jest współfinansowany środkami programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2021 – 2027.

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „PRO CIVIS” działa w Kielcach od 2007 r. Fundator i Prezes Zarządu Fundacji – Pan Tadeusz Pęczek podkreśla: „Mam nadzieję, że realizowane przez nas projekty w zakresie biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego, zarówno te o charakterze innowacyjno – przedsiębiorczym, jak i te badawczo – rozwojowe, będą stanowiły wartość dodaną na drodze zielonej transformacji i znacząco podniosą konkurencyjność tego sektora gospodarki”.  

Osobą do kontaktu w ramach projektu jest:

Karolina Misztal
Communication Manager
Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „PRO CIVIS”
k.misztal@procivis.org.pl
tel. 889 838 329