Matematyka – moja trudna miłość

Projekt zrealizowano by podnieść atrakcyjność i jakość szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach. Jego celem było m.in.: podwyższenie poziomu kompetencji uczniów w zakresie matematyki i ekonomii, wykazanie korzyści, jakie dla życia codziennego niesie posiadanie umiejętności matematycznych, upowszechnienie wśród uczniów języka matematycznego i ekonomicznego, oraz rozwinięcie zdolności z zakresu planowania własnego rozwoju.

Program projektu obejmował:

  • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i zawodowe uczestników projektu,
  • zajęcia komputerowe związane z prowadzeniem dokumentacji działalności gospodarczej,
  • zajęcia z psychologiem pomocne w pokonywaniu trudności związanych z nauką oraz przełamywaniu barier i stereotypów dotyczących wyborów ścieżki kształcenia,
  • wizyty edukacyjne oraz wyjazdy mające na celu zapoznanie uczestników projektu z ofertą szkół wyższych w Kielcach i Krakowie,
  • spotkania z pracodawcami przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy.

W projekcie wzięło udział ponad 70 uczniów.