LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP

Fundacja realizowała projekt we współpracy z EPRD Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego. W ramach przedsięwzięcia powstała internetowa platforma usługowa pn.: „LEM”, wspomagająca firmy, podmioty naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Ma ona charakter społecznościowy i zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dostępnych on-line. Celem projektu było zapewnienie wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz lepszemu wykorzystaniu innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw.

Projekt miał charakter ogólnopolski. By zapoznać przedsiębiorców z całego kraju z możliwościami oferowanymi przez platformę przeprowadzony został cykl 60 spotkań informacyjnych, w każdym uczestniczyło średnio ponad 10 przedstawicieli firm z danego regionu. W ramach przedsięwzięcia wśród przedsiębiorców przeprowadzono badania mające na celu zobrazowanie kooperacji z administracją publiczną oraz zdefiniowanie barier rozwoju innowacyjności i komercjalizacji wiedzy. Platformę „LEM” popularyzowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma umożliwiała m.in.:

  • dostęp do baz wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez jednostki naukowe oraz możliwość wprowadzania swoich pomysłów i rozwiązań,
  • prowadzenie operacji księgowych na towarach i usługach za pomocą aplikacji biznesowej eFirma,
  • prowadzenie projektów we wspólnym, interaktywnym środowisku za pomocą aplikacji do zarządzania projektami,
  • utworzenie kont pracownikom, a dzięki dostępnym narzędziom – zarządzanie ich zadaniami,
  • przechowywanie dokumentacji i danych dzięki „Repozytorium”. czyli udostępnionej w chmurze przestrzeni,
  • uproszczenie procesu umawiania klientów dzięki systemowi internetowej rezerwacji wizyt eWizyta, umożliwiającemu poprawę organizacji pracy w firmie,
  • odnalezienie partnerów technologicznych lub biznesowych, zaprezentowanie ofert, rozwiązań i pomysłów oraz dotarcie z ofertą do dużej liczby przedsiębiorców za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki,
  • zaprezentowanie swojej oferty za pomocą internetowej wizytówki.