Integracja kluczowych kompetencji z systemem edukacji Czarnogóry – projekt realizowany we współpracy z EPRD

Jednym z głównych celów projektu jest wspieranie rozwoju krajowego programu nauczania kluczowych kompetencji Czarnogóry, a w szczególności kompetencji STEM. Ponadto sprawi on, że programy edukacyjne kierujące edukacją STEM na poziomie podstawowym i średnim będą stosowne do przyjętych celów oraz że początkowe i ustawiczne programy rozwoju nauczycieli doprowadzą do poprawy procesów i wyników edukacji STEM.

Projekt ma również na celu zaprojektowanie i wdrożenie budowania potencjału dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich w zakresie umiejętności modernizacji praktyk nauczania i wykorzystania opracowanych wytycznych. Celem szkolenia jest pogłębienie zrozumienia złożonych celów nauczania i uczenia się oraz opanowanie podstaw nowoczesnej dydaktycznej metodyki nauczania i uczenia się.  

Projekt realizowany jest również w celu opracowania i zaoferowania programu szkoleniowego w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych i kompetencji STEM. Podstawową ideą jest stworzenie ram STEM, a także szkolenie nauczycieli i opracowanie wytycznych dla nauczycieli.

Brak komentarzy

Skomentuj