Fundacja Pro Civis partnerem Kongresu Środowisk Kultury

Fundacja Pro Civis jest partnerem Kongresu Środowisk Kultury „Człowiek – Zjawiska – Przestrzeń”, który z inicjatywy Fundacji ENKOLPION – Instytutu Kultury Regionalnej i Dziedzictwa Narodowego odbędzie się w dniach 22-23 października 2014 r. na terenie Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Chęcinach (k. Kielc).

Kongres to inicjatywa, której celem będzie spotkanie osób tworzących, upowszechniających i chroniących kulturę w regionie świętokrzyskim. Podkreślona zostanie wartość aktywności w kulturze dla postaw społecznych i kompetencji kreatywnych oraz znaczenie sektora kultury dla gospodarki regionu. Kongres będzie okazją do refleksji, dyskusji oraz kreowania nowych idei i poszukiwania skutecznych rozwiązań w sektorze środowisk twórczych. Tematyka Kongresu będzie poświęcona zagadnieniom:
1. CZŁOWIEKA – jako kreatora otaczającej go rzeczywistości;
2. ZJAWISKA – wydarzenia odpowiadającego na potrzeby odbiorców, o wysokim poziomie merytorycznym, wpisane w sieć powiązań tematycznych i instytucjonalnych dla podniesienia poziomu skuteczności zarządzania;
3. PRZESTRZENI – jako procesu tworzenia sieci wzajemnych oddziaływań ludzi i zjawisk kultury.

Więcej informacji o Kongresie można znaleźć na stronie: http://www.enkolpion.org/kongres/o-kongresie/

Zdj.: http://filharmonia.kielce.com.pl/