23
sty

0

PRO CIVIS partnerem projektu Bio4HUMAN

PRO CIVIS jest jednym z 10 europejskich partnerów konsorcjum podejmujących współpracę  na rzecz poszukiwania biogospodarczych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami stałymi, które mogą znaleźć zastosowanie w działaniach humanitarnych. Współpraca ta będzie realizowana w ramach projektu Bio4HUMAN finansowanego środkami Horyzontu Europa. Ambitną misją Konsorcjum jest podjęcie w sposób systemowy wyzwań środowiskowych związanych z pomocą udzielaną w ramach akcji humanitarnych.

W ramach projektu Bio4HUMAN konsorcjanci przeprowadzą następujące działania:

 1. Przeprowadzą analizę dostępnych rozwiązań biogospodarczych (produkty, systemy, technologie), które mogą zostać wykorzystane w działalności humanitarnej. Zidentyfikowane zostaną także istniejące luki w łańcuchach dostaw w zakresie gospodarki odpadami stałymi. Jak dotąd nie ma żadnych badań ani opracowań na ten temat. PRO CIVIS jest Liderem tej ważnej części Projektu.
 2. Dokonają oceny cyklu życia proponowanych rozwiązań i ocenią ich przydatność w kontekście społeczno – ekonomicznym i zarządczym.
 3. Zbadają, czy proponowane rozwiązania odpowiadają celom kluczowych interesariuszy zajmujących się gospodarką odpadami stałymi i zweryfikują możliwość ich akceptacji przez społeczności, lokalne przedsiębiorstwa i władze lokalne. Te oceny wykonalności zostaną przeprowadzone dla 2 lokalizacji w Afryce (Demokratyczna Republika Kongo i Sudan Południowy).
 4. Opracują i rozpowszechnią zestaw narzędzi replikacyjnych dla podmiotów humanitarnych (organizacji finansujących i wspierających), które są gotowe wdrażać innowacyjne rozwiązania biogospodarcze.

W ramach Projektu zostanie wdrożonych także szereg działań, tj. stworzenie ogólnodostępnych wytycznych, narzędzi i materiałów – celem upowszechniania rozwiązań zidentyfikowanych przez Bio4HUMAN.

Projekt Bio4HUMAN otrzymał dofinansowanie z programu Badań i Innowacji Unii Europejskiej „Horyzont Europa”.

Informacje o projekcie:

 • Pełna nazwa projektu: „Identyfikacja rozwiązań biogospodarczych do potencjalnego wykorzystania w działalności humanitarnej celem ograniczenia odpadów stałych”.
 • Budżet: 1 509 809,06 €
 • Czas trwania: 30 miesięcy (1 stycznia 2024 – 30 czerwca 2026)
 • Partnerzy:
  • Enspire Science Ltd (Izrael)
  • Instituto Tecnologico del Embalaje, Transporte y Logistica (Hiszpania)
  • Universidad de Cantabria (Hiszpania)
  • Fundacja Edukacji i Dialogu Spolecznego PRO CIVIS (Polska)
  • Človek v tísni Ops (Czechy)
  • WeLOOP (Francja)
  • Irish Bioeconomy Foundation (Irlandia)
  • Polska Akcja Humanitarna (Polska)
  • AIMPLAS – Asociacion de Investigacion de Materiales Plasticos y Conexas (Hiszpania)
  • BioEast Hub CR z. u. (Czechy).