04
sie 2022

0

Energetyka odnawialna, efektywność energetyczna

Od 2020 roku Fundacja Pro Civis prowadzi we własnym laboratorium prace badawcze na skalę półprzemysłową dotyczące energetyki odnawialnej w zakresie integrowania różnych źródeł OZE w celu zapewnienia zasilania domów mieszkalnych, gospodarstw rolnych czy podmiotów gospodarczych w systemie off-grid (bez korzystania z zasobów energii i...

04
sie 2022

0

Pole doświadczalne

W 2021 roku Fundacja Pro Civis uruchomiła własne pole doświadczalne gdzie prowadzone są prace badawcze dotyczące rolnictwa zrównoważonego, bioróżnorodności w gospodarstwie rolnym i w otoczeniu gospodarstw rolnych, technik i technologii uprawy ograniczających oddziaływanie zmian klimatu na poziom i jakość produkcji rolniczej oraz ograniczających oddziaływanie...

Page 1 of 22