31
sie 2023

0

BioGoLocal

Znamy już szczegółowy program szkoleń oraz ramowy program warsztatów realizowanych w projekcie „BioGoLocal – wdrażanie biogospodarki obiegu zamkniętego na poziomie lokalnym” (październik i listopad 2023 r.)! Polscy i norwescy eksperci – praktycy oraz naukowcy renomowanych uczelni przedstawią istotę i szanse rozwojowe dla powiatów i...

25
sie 2023

0

Raport dotyczący biogospodarczego potencjału Polski

Fundacja PRO CIVIS, będąca członkiem europejskiego Konsorcjum BIC Bio-based Industries, jest  zaangażowana w działania kształtujące polska biogospodarkę. Z radością informujemy o naszym udziale w przygotowaniu ważnego raportu analizującego polski potencjał biogospodarczy. Zespół PRO CIVIS, wraz z międzynarodowymi partnerami, analizował  możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów odnawialnych...

Page 1 of 25