Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Ministerstwa Edukacji Republiki Azerbejdżanu – projekt realizowany we współpracy z EPRD

Jednym z celów projektu jest modernizacja struktury organizacyjnej Ministerstwa Edukacji w celu dostosowania jej do obecnych i przyszłych nowoczesnych potrzeb sektora edukacji w Azerbejdżanie, określonych w programach i strategiach państwowych. Program państwowy, Azerbejdżan 2020: Wizja przyszłości, podkreśla znaczenie dywersyfikacji gospodarki i potrzebę rozwoju pozanaftowego PKB. Podejmowane są działania mające na celu przekształcenie istniejącej gospodarki w bardziej rozwinięty i ustrukturyzowany system poprzez: modernizację sektora naftowo-gazowego i przemysłu petrochemicznego, rozszerzenie możliwości wykorzystania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, rozwój sektora rolnego, wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozszerzenie i rozwój handlu i różnego rodzaju usług oraz poprawę struktury handlu zagranicznego i inwestycji.

Brak komentarzy

Skomentuj