Wzmocnienie potencjału Bośni i Hercegowiny w zakresie rozwoju zasobów ludzkich – projekt realizowany we współpracy z EPRD

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału kadrowego i zwiększenie efektywności rynku pracy poprzez instytucjonalny i strategiczny rozwój koncepcji kształcenia ustawicznego, w oparciu o odpowiednie dane statystyczne, w celu przyczynienia się do ogólnego rozwoju społeczeństwa i promowania spójności gospodarczej i społecznej. Projekt obejmował m.in.: opracowanie Projektu Strategicznej Platformy Rozwoju Edukacji Dorosłych w kontekście Kształcenia Ustawicznego w Bośni i Hercegowinie oraz związany z nim proces konsultacji z głównymi stronami zainteresowanymi, a także sfinalizowanie Strategicznej Platformy Rozwoju Edukacji Dorosłych w kontekście Kształcenia Ustawicznego w Bośni i Hercegowinie jako ramy dla opracowania odpowiednich strategii i planów działania na niższych szczeblach administracyjnych.

Brak komentarzy

Skomentuj