25
sie

0

Raport dotyczący biogospodarczego potencjału Polski

Fundacja PRO CIVIS, będąca członkiem europejskiego Konsorcjum BIC Bio-based Industries, jest  zaangażowana w działania kształtujące polska biogospodarkę.

Z radością informujemy o naszym udziale w przygotowaniu ważnego raportu analizującego polski potencjał biogospodarczy. Zespół PRO CIVIS, wraz z międzynarodowymi partnerami, analizował  możliwości gospodarczego wykorzystania zasobów odnawialnych i rozwiązań przyjaznych dla środowiska.

Współpracując z ekspertami z różnych sektorów, jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do powstania dokumentu, który przewiduje bardziej ekologiczny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski.

https://biconsortium.eu/downloads/mapping-poland-s-bio-based-potential