Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”  (PRO CIVIS) z siedzibą w Kielcach, jako administrator Państwa danych osobowych, mając na względzie dostosowanie się do nowych obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 2016/679, tzw. RODO), przesyła obowiązkowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.   Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”  informuje również, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo wglądu, sprostowania jak również ograniczenia zakresu lub żądania usunięcia Państwa danych ze zbioru danych osobowych Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”  W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o mailowy kontakt zwrotny.

Klauzula Informacyjna
dla współpracowników (ekspertów), podwykonawców i kontrahentów
Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis”

zgodna z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” z siedzibą przy ul. Szkolnej 36A, w Kielcach (kod pocztowy: 25-604), adres e-mail: iod@procivis.org.pl  (dalej PRO CIVIS)
 2. Celem zbierania Pani/Pana danych jest przetwarzanie ich do:
  • Realizacji kontraktów, zamówień i umów;
  • Składania ofert przetargowych;
  • Procesu konsultacji z partnerami konsorcjum;
  • Procesu konsultacji z ekspertami zaangażowanymi w przygotowanie oferty;
  • Ubezpieczenia w trakcie podróży służbowych i reprezentowania PRO CIVIS.
  • Realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. PRO CIVIS na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu publikacji wizerunku / przekazania danych innym podmiotom np. na stronie internetowej Administratora procivis.org.pl lub na profilach w mediach społecznościowych.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, od momentu ich pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa, co uzasadnione jest aktualnością danych związanych z umiejętnościami i kompetencjami i przydatnością tych danych do wykorzystania w ramach prowadzonych procesów biznesowych. Dane osobowe po upływie ww. okresu zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane w formie papierowej – zniszczone. Dane będą usuwane również po ustaniu przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
 5. PRO CIVIS na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, będzie przetwarzał Pani/Pana dane jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu)
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty niżej wymienione pod warunkiem podpisania z nimi przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:
  • Podmioty medycyny pracy;
  • Komercyjna opieka medyczna
  • Podmioty świadczące usługi w zakresie „pakietów socjalnych” (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe)
  • Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)
  • Firmy ubezpieczeniowe – w trakcie podróży zagranicznej
  • Zewnętrzne usługi ochrony mienia
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia – o ile nie koliduje to z innymi przepisami – lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. PRO CIVIS zabezpiecza wszystkie posiadane dane przed niepowołanym dostępem osób trzecich.   W stosunku do plików komputerowych PRO CIVIS stosuje metody ochrony kryptograficznej lub logowania się i haseł dostępu.   Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby w niezbędnym zakresie. Dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.
 9. PRO CIVIS nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu danych osobowych. Każdorazowe podjęcie decyzji dotyczącej określonych kandydatów na ekspertów, odbywa się na podstawie szczegółowej analizy dokonanej przez pracownika PRO CIVIS.
 10. Pan/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy współpracujące pod warunkiem wcześniejszego zawarcia umowy powierzenia danych między PRO CIVIS, a podmiotem trzecim – np. biuro rachunkowe, agencja reklamowa itp. W przypadku zawarcia takiej umowy zostanie Pani/Pan poinformowana droga elektroniczną o zamiarze powierzenia Pani/Pana danych osobowych podmiotowi trzeciemu.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.