Europe to gain experience III

Fundacja Edukacji i Dialogu Społecznego „Pro Civis” była partnerem projektu „Europe to gain experience III” realizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci. Program Leonardo da Vinci, wdrażany w latach 2007-2013, był częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej pt. „Nauka przez całe życie” (Lifelong Learning Programme), którego priorytetem było wspieranie działań w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Projekt zrealizowano by umożliwić zagranicznej młodzieży zdobycie międzynarodowego doświadczenia na polskim rynku pracy. Współpraca została nawiązana z uczniami ze szkoły: Střední škola obchodně technická s.r.o w Czechach. Fundacja przyjęła na praktykę pięciu wolontariuszy, którzy wspomagali jej bieżące prace.