Edukacja Elitarna

Fundacja we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk zrealizowała projekt „Edukacja Elitarna” skierowany do warszawskich licealistów. Projekt nawiązywał do podstawowych elementów nauczania: czytania ze zrozumieniem, samodzielnego argumentowania i formułowania wniosków. Nie zabrakło również zadań rozbudzających świadomość twórczą połączonych ze wzbogacaniem słownictwa. Wykształcenie tych umiejętności miało pomóc uczniom rozpoznawać zawiłości pojęciowe wchodzące w skład analizowanego problemu. Dzięki zajęciom uczniowie bez trudu pracują z tekstem, który interpretują zarówno w oparciu o jego wewnętrzną, jak i zewnętrzną siatkę powiązań (kultura/sztuka/literatura/filozofia). Młodzież zyskała również bogaty aparat pojęciowy, który umożliwi sprawne formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

W ramach projektu Fundacja zrealizowała cykl seminariów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, dzięki którym młodzież zdobyła nową wiedzą, ale także udoskonaliła umiejętności związane z konstruowaniem i wypowiadaniem własnych sądów oraz prowadzeniem dyskusji.