Budowa Kieleckiego Centrum Edukacji Praktycznej – projekt realizowany we współpracy z EPRD

Fundacja uczestniczyła w przygotowaniu studium wykonalności inwestycji pod nazwą „Budowa Kieleckiego Centrum Edukacji Praktycznej”. Głównym celem utworzenia centrum był rozwój zasobów ludzkich w regionie, a w konsekwencji wzrost gospodarczy województwa świętokrzyskiego. Centrum zostało ustanowione by podnieść poziom kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych na podstawie programu edukacji opracowanego dla konkretnych zawodów we współpracy z przemysłem oraz instytucjami rynku pracy. Ponadto, centrum będzie działało na rzecz poprawy kwalifikacji zawodowych zasobów ludzkich w odniesieniu do koncepcji kształcenia ustawicznego.

Brak komentarzy

Skomentuj