Akademia kompetencji kluczowych

Fundacja wspólnie z EPRD Biurem Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego realizowała projekt „Akademia kompetencji kluczowych – program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej”. Grupę docelową przedsięwzięcia stanowili nauczyciele i uczniowie z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Realizacja projektu umożliwiła udzielenie wsparcia uczniom posiadającym ograniczone możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w dziedzinie umiejętności komputerowych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

W ramach inicjatywy wsparciem objęto 9900 uczniów i 90 nauczycieli z 45 szkół ponadgimnazjalnych.