18
sty

1 marca 2017 r. rusza projekt dotacyjny dla Zespołu Szkół Zawodowych w Piszu!

Dnia 6 grudnia 2016 roku Fundacja Pro Civis podpisała z Zarządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego umowę na dofinansowanie projektu w obszarze edukacji zawodowej. Projekt pn.: „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą pracę” będzie realizowany w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Piszu do września 2019 roku.

logo do proj ZS PISZW ramach projektu Fundacja współpracuje ściśle z Zespołem Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu. Celem głównym projektu jest zwiększenie szans uczniów na znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie po zakończeniu nauki w szkole średniej. Wsparciem objętych zostanie 93 uczniów.

Ważnym elementem projektu będą płatne staże zawodowe organizowane u przedsiębiorców. Staże będą się odbywać w oparciu o program stażowy, przygotowany we współpracy szkoły z pracodawcą.

Niezwykle atrakcyjną formą wsparcia są kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe uczniów. W projekcie Fundacja oferuje uczniom kurs: baristy, barmański, carvingu, spawacza 111, spawacza 135 MAG, diagnostyki oraz obsługi klimatyzacji, obsługi kasy fiskalnej, kadry i płace, kasjera walutowego, pilota wycieczek. Kursy prowadzone będą przez wysokiej klasy trenerów a na ich zakończenie uczniowie otrzymają certyfikaty.

W ramach projektu Fundacja zakupi dla Zespołu Szkół w Piszu nowoczesny sprzęt dydaktyczny stanowiący wyposażenie warsztatu, w którym kształcą się technicy pojazdów samochodowych. Nowoczesna baza dydaktyczna umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu zawodowego oraz znalezienia pierwszej pracy po ukończeniu nauki. Dzięki tym zmianom szkoła wzbogaci i uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną oraz podniesie poziom kształcenia zawodowego.

Uczestnicy projektu wezmą również udział w wyjazdach studyjnych do trzech uczelni. Dzięki wyjazdom poznają ofertę edukacyjną szkół wyższych, zwiedzą laboratoria badawcze i porozmawiają o realizacji programów studiów bezpośrednio z pracownikami naukowymi.

Budżet projektu to blisko 760 tys. zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

 

 

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net