LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP

Fundacja współpracowała z EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego przy realizacji usług w ramach projektu „LEM – dyfuzja innowacji wśród MSP”, finansowego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach przedsięwzięcia powstała internetowa platforma usługowa pn.: „LEM”, wspomagająca firmy, podmioty naukowe oraz instytucje otoczenie biznesu. Ma ona charakter społecznościowy i zapewnia przedsiębiorcom szereg korzyści, poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dostępnych on-line. Celem projektu było zapewnienie wysokiej jakości usług służących wzmocnieniu oraz lepszemu wykorzystaniu innowacyjnego potencjału przedsiębiorstw.

Projekt miał charakter ogólnopolski. W celu zapewnienia przedsiębiorcom z terenu całego kraju dostępu do platformy, przeprowadzony został cykl 60 spotkań informacyjnych, w jednym spotkaniu uczestniczyło średnio 10-12 przedstawicielek i przedstawicieli firm z danego regionu. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono badania wśród przedsiębiorców mające na celu zobrazowanie kooperacji z administracją publiczną oraz zdefiniowanie barier rozwoju innowacyjności i komercjalizacji wiedzy. Platforma „LEM” popularyzowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma umożliwia m.in.:

  • dostęp do baz wiedzy i innowacyjnych rozwiązań oferowanych przez jednostki naukowe oraz możliwość wprowadzania swoich pomysłów i rozwiązań,
  • prowadzenie operacji księgowych na towarach i usługach za pomocą aplikacji biznesowej eFirma,
  • prowadzenie projektów we wspólnym, interaktywnym środowisku za pomocą aplikacji do Zarządzania Projektami,
  • utworzenie kont pracownikom, a dzięki dostępnym narzędziom – zarządzanie ich zadaniami,
  • przechowywanie dokumentacji i danych dzięki udostępnionej przestrzeni dysku wirtualnego „Repozytorium”,
  • uproszczenie procesu umawiania klientów dzięki systemowi internetowej rezerwacji wizyt eWizyta, co wpływa na poprawę organizacji pracy w firmie,
  • odnalezienie partnerów technologicznych lub biznesowych, zaprezentowanie ofert, rozwiązań i pomysłów oraz dotarcie z ofertą usługową do dużej liczby przedsiębiorców, za pomocą rozbudowanej wyszukiwarki,
  • zaprezentowanie swojej oferty za pomocą internetowej Wizytówki.

 

zdj:FreeDigitalPhotos.net