Edukacja Elitarna

Fundacja we współpracy z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w latach 2009-2010 realizowała projekt pn.: „Edukacja Elitarna”, który skierowany był do warszawskich licealistów. Projekt ten nawiązywał do pierwotnych zasad nauczania, a mianowicie: czytania ze zrozumieniem, samodzielne argumentowanie i formułowanie wniosków oraz rozbudzanie świadomości twórczej połączonej ze wzbogacaniem słownictwa i specjalistycznego aparatu pojęciowego. Wykształcenie tych umiejętności miało na celu sprawić, że uczeń będzie w stanie rozpoznawać zawiłości pojęciowe wchodzące w skład analizowanego problemu, z łatwością przyjdzie mu praca z tekstem, który będzie mógł zinterpretować zarówno w oparciu o jego wewnętrzną, jak i zewnętrzną siatkę powiązań (kultura/sztuka/literatura/filozofia), zyska również różnorodny aparat pojęciowy, który umożliwi mu formułowanie własnych wniosków i spostrzeżeń.
W ramach projektu Fundacja zrealizowała cykl seminariów prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę naukową, dzięki którym młodzież nie tylko zdobyła nową wiedzą, lecz także miała możliwość doskonalenia umiejętności związanych z konstruowaniem i wypowiadaniem własnych sądów i prowadzeniem dyskusji.

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net