13
cze

0

Demonstracyjna linia badawcza do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza)

Fundacja Pro Civis wraz z jednym ze swoich partnerów biznesowych jest w dyspozycji demonstracyjnej linii badawczej do procesu suchej destylacji biomasy (piroliza). Biorafinacja biomasy prowadzona jest w warunkach beztlenowych, w reaktorze o pojemności około 500 litrów, w temperaturze do 600 C. W wyniku procesu następuje rozkład biomasy na węgiel drzewny (frakcja stała), gaz drzewny (frakcja gazowa) oraz destylat wodny i smołę drzewną (frakcja ciekła). Oznaczenia fizyczne i chemiczne uzyskanych frakcji prowadzone są w Instytucie Nowych Syntez Chemicznych w Puławach. Frakcjonowanie i destylacja części oleistych odbywa się we własnym laboratorium wyposażonym w nowoczesny systemem do destylacji (kolumna destylacyjna z wypełnieniem), pozwalający zarówno na wysoką wydajność, jak i szerokie spektrum oraz poziom czystości uzyskiwanych substancji.

Instalacja posiada system umożliwiający monitorowanie przebiegu procesu, system chłodzenia i odzyskiwania ciepła oraz system wychwytywania i oczyszczania gazów umożliwiający zawrócenie ich i wykorzystanie do zasilanie reaktora w celu utrzymania oczekiwanej temperatury. Cały proces monitorowany jest w zakresie ciśnienia i temperatury. Ponadto instalacja wyposażona jest w filtr oczyszczania gazów odlotowych oraz emiter, który odprowadza gazy spalinowe na zewnątrz pomieszczenia.

System został wyposażony w zbiorniki do gromadzenia produktów biorafinacji oraz zawory przejściowe pozwalające na pobieranie próbek badawczych produktów w każdej fazie procesu.

Brak komentarzy

Skomentuj