Twoja aktywność szansą na lepszą pracę!

Projekt „Twoja aktywność szansą na lepszą pracę” został zrealizowany przez Fundację we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 w Chęcinach w okresie 2010-2011. Projekt skierowany był do uczniów uczęszczających do klas o kierunkach: mechatronika, informatyka i hotelarstwo. Założeniem przedsięwzięcia było kompleksowe wsparcie edukacyjne poprzez działania mające na celu zmotywowanie młodzieży do nauki zawodu i samodoskonalenia, wyrównanie poziomu edukacji uczniów, a także umożliwienie im zdobycia właściwych certyfikatów, oraz – co najważniejsze – doświadczenia zawodowego.

W ramach projektu zorganizowano atrakcyjne zajęcia doszkalające z przedmiotów zawodowych: 72 godziny zajęć z mechatroniki, 72 godziny zajęć z informatyki oraz 36 godzin zajęć z hotelarstwa. Odbył się również cykl lekcji języka angielskiego obejmujący 288 godzin. Na wspomniane seminaria zakupione zostały pomoce w postaci podręczników i artykułów piśmienniczych. W celu podniesienia kwalifikacji uczniów umożliwiono im uczęszczanie na kursy baristy i barmana, przydatne dla przyszłych techników hotelarstwa. Dla osób uczących się w klasach o kierunkach mechatronika i informatyka zorganizowano wyjazdy tematyczne mające na celu zapoznanie ich z warunkami pracy, maszynami, narzędziami, mechanizmami działania odwiedzanych przedsiębiorstw oraz specyfiką funkcjonowania ich poszczególnych oddziałów. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano również praktyki, umożliwiające zdobycie doświadczenia zawodowego. W celu zapoznania uczniów z praktyczną stroną prowadzenia działalności gospodarczej zaproszono na spotkania przedsiębiorców, którzy opowiedzieli o swoich doświadczeniach w zarządzaniu firmami. Wszyscy uczestnicy otrzymali również materiały szkoleniowe dotyczące omawianych zagadnień.

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

 

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net