05
Sty

Rusza program dotacyjny dla sektora drzewnego!

24 lutego 2016 r. Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBR podjęła uchwałę dotyczącą uruchomienia nowego Programu sektorowego pod nazwą WoodINN. W konsultacjach założeń do Programu udział brał Instytut ITTM Fundacji ProCivis (więcej o ITTM tutaj). Program WoodINN dotyczy rozwoju sektora leśno-drzewnego, meblarskiego oraz przemysłów współpracujących.

Przedsiębiorstwa działające w obszarach objętych wsparciem Programu mogą sięgnąć po unijne wsparcie na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych mających na celu opracowanie innowacyjnych produktów oraz zmian w procesach wytwórczych. Dofinansowanie przeznaczyć można m.in. na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników, badań przemysłowych, kosztów amortyzacji aparatury badawczej, stworzenie nowych linii pilotażowych i demonstracyjnych (w tym zakup ich elementów składowych) oraz współpracę z czołowymi ośrodkami naukowymi.

Budżet Programu WoodINN to blisko 800 mln PLN. W pierwszym konkursie dla przedsiębiorców NCBR  planuje przyznać dotacje bezzwrotne na projekty B+R w łącznej kwocie 120 mln PLN. Nabór wniosków o dofinansowanie przewidziany jest w okresie od 14 marca do 28 kwietnia 2017 r.

Zainteresowanych przedsiębiorców zapraszamy do kontaktu z pracownikami Fundacji pod adresem: office@procivis.org.pl i tel. 22 416 91 86 – eksperci Instytutu ITTM pomogą w wypracowaniu koncepcji badawczej, w przygotowaniu projektu realizacji działań B+R, w prawidłowym oszacowaniu kosztów możliwych do zrefundowania ze środków dotacji oraz w nawiązaniu współpracy z jednostką naukową. Wspieramy firmy zarówno w przygotowaniu aplikacji do NCBR, jak również w prawidłowym rozliczeniu przyznanej dotacji publicznej.

 

 

Zdj.: http://www.freedigitalphotos.net